Engelse taal

WF Dienstverlening in Vastgoed B.V. (Woonfabriek Amsterdam)

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) van 3 oktober jl. is het faillissement van WF dienstverlening in vastgoed B.V. (“de Woonfabriek”) uitgesproken met aanstelling van mr. C. Dullaart als curator.

 

Wat is de stand van zaken in het faillissement?
De curator zet met instemming van de rechter-commissaris de onderneming van de Woonfabriek voort tot en met 22 oktober 2017. Hierna zal de curator de winkel sluiten. In het kader van de voortzetting en het onderzoeken van de aanspraken van crediteuren heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een afkoelingsperiode te gelasten welke is toegekend voor een periode van vier weken te rekenen tot en met 3 november 2017. Gedurende deze periode kunnen crediteuren in beginsel hun rechten jegens de boedel niet uitoefenen.

De curator heeft getracht een doorstart te bewerkstelligen zodat bestaande bestellingen – waarop klanten een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling hebben gedaan – mogelijk door de doorstartende partij zouden kunnen worden afgehandeld. Helaas is het bewerkstelligen van een doorstart echter mislukt, op basis waarvan artikelen van de Woonfabriek niet zullen worden uitgeleverd. Hieronder kunt u nalezen op welke wijze u uw vordering kunt indienen.

 

Wat moet ik doen indien ik een vordering heb op de Woonfabriek?

De curator nodigt alle crediteuren uit om hun vorderingen op de Woonfabriek in het faillissement in te dienen. Dat kunt u als volgt doen:

1. U bezoekt daartoe de website www.crediteurenlijst.nl.

2. U registreert zich als crediteur op de website door de daarop vermelde aanwijzingen op te volgen. U krijgt direct per e-mail inlog-gegevens voor toegang tot uw eigen account. Bovendien krijgt u bij registratie een handige toelichting met tips, waarmee u de kans verkleint dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet, zoals het vermelden van bijzondere rechten.

3. Na activering van uw account dient u, in drie stappen, door middel van een online formulier uw vorderingen bij de curator in. Als u alle vragen op het formulier hebt ingevuld, bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens aan de curator hebt verstrekt. U wordt ook verzocht scans van bewijsstukken (facturen etc.) te uploaden.

4. Uw vorderingen worden dan automatisch geplaatst op de voorlopige erkende crediteurenlijst in dit faillissement. U ontvangt daarvan direct per e-mail een officiële bevestiging.

Het gebruik van crediteurenlijst.nl is gratis. Als het faillissement leidt tot een uitkering van gelden aan u, krijgt u daarvan automatisch bericht. Overigens wordt u van belangrijke ontwikkelingen en verslagen per e-mail op de hoogte gehouden, maar dat kan alleen indien u uw vordering via de website hebt ingediend.

 

Mijn bedrijf heeft een vordering op de Woonfabriek, moet ik ook die vordering via crediteurenlijst.nl indienen?
Jazeker, u kunt namens uw bedrijf de vordering indienen op dezelfde wijze als hiervoor omschreven.

 

Ik ben een leverancier van de Woonfabriek, moet ik ook mijn vordering via crediteurenlijst.nl indienen?
Jazeker, u kunt uw vordering indienen op dezelfde wijze als hiervoor omschreven. Indien u bijzondere aanspraken heeft, zoals een eigendomsvoorbehoud of retentierecht, dan kunt u dat apart vermelden op het online formulier.


Voor verdere informatie aangaande dit faillissement verwijzen wij graag naar: https://insolventies.rechtspraak.nl/. Hier kunt u de faillissementsverslagen raadplegen die door de curator gedurende het faillissement regelmatig worden gepubliceerd.


« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: