Engelse taal

Ace Associated Computer Experts B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 12 december 2017 is het faillissement van ACE Associated Computer Experts B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. C. Dullaart als curator.

Activa
De curator onderzoekt momenteel of i) verkoop van intellectueel eigendom van de vennootschap, en/of ii) het verstrekken van (voortdurende) licenties vanuit de boedel mogelijk is.

Pers
De curator is bezig met inventarisatie van de boedel en het verkrijgen van informatie. Indien u (pers) vragen heeft naar aanleiding van het onderhavige faillissement kunt u contact opnemen met de curator. De curator zal op korte termijn in overleg met de bestuurder een bericht over het onderhavige faillissement doen uitgaan. Crediteuren worden verwezen naar het faillissementsverslag.

Vordering indienen
De curator nodigt alle crediteuren uit om hun vorderingen op ACE Associated Computer Experts B.V. in het faillissement in te dienen. Dat kunt u als volgt doen:

1. U bezoekt daartoe de website www.crediteurenlijst.nl.

2. U registreert zich als crediteur op de website door de daarop vermelde aanwijzingen op te volgen. U krijgt direct per e-mail inlog-gegevens voor toegang tot uw eigen account. Bovendien krijgt u bij registratie een handige toelichting met tips, waarmee u de kans verkleint dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet, zoals het vermelden van bijzondere rechten.

3. Na activering van uw account dient u, in drie stappen, door middel van een online formulier uw vorderingen bij de curator in. Als u alle vragen op het formulier hebt ingevuld, bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens aan de curator hebt verstrekt. U wordt ook verzocht scans van bewijsstukken (facturen etc.) te uploaden.

4. Uw vordering(en) worden dan automatisch geplaatst op de voorlopige erkende crediteurenlijst in dit faillissement. U ontvangt daarvan direct per e-mail een officiële bevestiging.

Het gebruik van crediteurenlijst.nl is gratis. Als het faillissement leidt tot een uitkering van gelden aan u, krijgt u daarvan automatisch bericht. Overigens wordt u van belangrijke ontwikkelingen en verslagen per e-mail op de hoogte gehouden, maar dat kan alleen indien u uw vordering via de website hebt ingediend.

Voor verdere informatie aangaande dit faillissement verwijzen wij graag naar: https://insolventies.rechtspraak.nl/. Hier kunt u de faillissementsverslagen raadplegen die door de curator gedurende het faillissement regelmatig worden gepubliceerd.


« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: