Engelse taal

Vastgoed / Huurrecht

Binnen de civiele vastgoedsectie van Labré wordt met name geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van huur (woningen, retail en kantoren) en koop. Er wordt opgetreden voor zowel huurders als verhuurders en voor zowel kopers als verkopers. Denk daarbij onder andere aan:

 • huurbeëindigingsprocedures;
 • huurprijsherzieningsprocedures voor middenstandsbedrijfsruimte;
 • non-conformiteitsdiscussies (verborgen gebreken);
 • ontruimingsprocedures;
 • aansprakelijkheidskwesties;
 • courtagekwesties.

Recente zaken waar de civiele vastgoedsectie van Labré bij betrokken is geweest:

 • procedures over ontruimingen van woonruimte bij illegale onderverhuur;
 • begeleiding komst flagshipstore Nike naar nieuw Hoog Catharijne;
 • begeleiding bij herontwikkeling en aanhuur nieuw Easyhotel Scheveningen;
 • begeleiding aan- en verkoop hotels in Amsterdam;
 • begeleiding aankoop winkelstrip Zaandam;
 • begeleiding verkoop verpleeghuis in Amsterdam;
 • begeleiding aanhuur panden landelijke restaurantketen;
 • advies met betrekking tot deelname tender herontwikkeling Bijlmerbajes.

Ons kantoor treedt op voor zowel particulieren als het MKB, maar ook voor gemeenten (Almere, Haarlem), ontwikkelaars (Lingotto, Pinnacle, Segesta Groep), vastgoedfondsen (Merin, Propertunity, RubensCapital), makelaars (Colliers, KroesePaternotte, CBRE) en grote eindgebruikers met veel locaties (Unilever, Cofely GDF-Suez, Dell, Pearl Opticiens, Pontmeyer, Rexel, Retif etc. etc.).

Bij Labré ligt een speciale focus op de zogenaamde “stadspraktijk”. Zo worden er veel huurrecht zaken gevoerd voor grote woningbeheerders en is het kantoor betrokken bij de ontwikkelingen van veel (woning-) nieuwbouwprojecten in Amsterdam.

De civiele vastgoedsectie van Labré is ook in 2017 weer opgenomen in de lijst van Top Vastgoedjuristen van Property.nlRamon Ridder
 
Tim Boer
 
Douwe op de Hoek

Stefan Pentinga
 
Stephan Kloosterman
 
Tim Sanders

José Veldman
 


Nieuws
11 december 2019
Stephan Kloosterman in top 3 Magna Charta Publieksprijs blog Huurrecht

De top 3 van de Magna Charta Publieksprijs artikel Huurrecht en Magna Charta Publieksprijs blog Huurrecht is bekend! Onze collega Stephan Kloosterman staat daarin.

18 november 2019
Stem nu voor Stephan Kloosterman, Magna Charta Publieksprijs 2019

Onze collega Stephan Kloosterman is met zijn blog over de kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie Huurrecht.

7 november 2019
Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland

Vandaag is op het jaarlijkse Jonge Balie Congres bekend geworden dat onze collega Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

10 oktober 2019
De kwalificatie van (huur)overeenkomsten: als het kwaakt als een eend…

Het is een veelvoorkomende misvatting dat de naam die partijen boven hun overeenkomst zetten (“Huurovereenkomst”, “Vaststellingsovereenkomst”) ook bepalend is voor het wettelijk regime dat op die huurovereenkomst van toepassing is. Zo wordt wel eens getracht een winkelruimte te verhuren op basis van een ROZ-model voor kantoorruimte, in de hoop daarmee aan de strengere huurbeschermingsbepalingen van het regime voor winkelruimte te ontkomen.

24 september 2019
Bent u verhuurder of huurder van kantoorruimte? Let op: de label C-verplichting komt eraan!

Wat houdt de label C-verplichting in?

Op 17 oktober 2018 is het Bouwbesluit (2012) gewijzigd. Sindsdien bevat het Bouwbesluit een artikel (artikel 5.11) dat bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 is verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter (energielabel C).

16 juli 2019
VVE-update: de termijn voor het vernietigen van een onredelijk besluit van de vergadering

Dat het Nederlandse systeem van VVE’s tot veel discussies, ruzies en procedures leidt, is ons als vastgoedadvocaten meer dan bekend. Wat wil je ook als je een (soms groot) aantal mensen, die elkaar niet van tevoren kennen en elkaar dus niet hebben uitgezocht, verplicht samen besluiten te nemen over het gebouw waarin zij wonen.

11 april 2019
Update: Schadeberekening bij niet-naleven meetinstructie door makelaar

In een eerder artikel (hier te vinden) schreven wij dat de Hoge Raad korte metten had gemaakt met de vraag of een makelaar die de Meetinstructie niet had nageleefd en daardoor een te klein woonoppervlak had vermeld, aansprakelijk is voor de daardoor door een koper geleden schade. Het oordeel van de Hoge Raad liet aan duidelijkheid weinig te wensen over: in zo’n geval is de aansprakelijkheid van de makelaar in principe gegeven.

4 maart 2019
Afwijken van het bestemmingsplan – hoe zat het ook alweer?

In de vastgoedpraktijk komt het geregeld voor dat een omgevingsvergunning wordt verleend in afwijking van een bestemmingsplan of een beheersverordening. De mogelijkheid tot afwijking kan grote betekenis hebben voor het optimaal kunnen ontwikkelen van een vastgoedproject. In dit artikel worden de regels omtrent afwijken van het bestemmingsplan op hoofdlijnen uitgelegd.

28 februari 2019
De noodknop voor middenhuur: moet de belegger zich zorgen maken?

Het is de laatste tijd een hot item: het tekort aan middenhuur en de plannen van het kabinet om daar iets aan te doen. Al in haar rapport van januari 2018 heeft de Samenwerkingstafel Middenhuur in opdracht van het kabinet een aantal aanbevelingen gedaan die het aanbod aan middenhuurwoningen zouden moeten vergroten.

21 februari 2019
De kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte: mag het ook een dagje eerder of later?

Sinds 1 juli 2016 is het voor verhuurders van woonruimte mogelijk om kortlopende huurovereenkomsten te sluiten. Voor zelfstandige woonruimte kan zo’n kortlopende huurovereenkomst worden aangegaan voor de duur van maximaal twee jaar. Voor onzelfstandige woonruimte bedraagt de bepaalde duur maximaal vijf jaar.

18 december 2018
Verbod op ‘me too’ in huurovereenkomst?

De heer Eduard Schaepman van flexplekaanbieder Tribes was de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Ditmaal met het persbericht dat Tribes in haar huurovereenkomsten een clausule gaat opnemen, op grond waarvan het contract wordt opgezegd na vrouwonvriendelijk gedrag.

1 oktober 2018
Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

18 september 2018
Bouwstenen – ‘De Mensch, de stof opwekkend en beheerschend’
18 september 2018
Ook de Hoge Raad zegt: Makelaars, leef die Meetinstructie na!

Eén van de belangrijkste zoekcriteria bij de zoektocht naar een nieuwe woning is, voor bijna iedere koper, het woonoppervlak van de woning. Maar wat nu als achteraf, als de koop eenmaal in kannen en kruiken is, blijkt dat het op funda of in de verkoopbrochure vermelde woonoppervlak niet juist was?

De teleurgestelde koper kan er in dat geval voor kiezen de verkoper of de verkopend makelaar aan te spreken tot schadevergoeding. Tegenwoordig kiezen kopers steeds vaker voor die laatste. Dit heeft alles te maken met de zogeheten Meetinstructie.

18 september 2018
Gewijzigde periode vakantieverhuur per 1 januari 2019 van max. 60 naar 30 dagen

Met ingang van 1 januari 2019 worden enkele wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2016 doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betreft de toegestane periode van vakantieverhuur die zal worden teruggebracht van 60 naar 30 dagen. De inspraakperiode hiervoor loopt nog tot en met 28 september 2018. Ingediende reacties zullen worden meegenomen in de besluitvorming.

20 juni 2018
Ook ontruimingsbescherming voor gebruiker flexplek?

Er zijn tegenwoordig steeds meer aanbieders van ‘flexplekken’ in bedrijfsverzamelgebouwen. Denk uiteraard aan Regus, maar ook WeWork of The Office Operators (TOO). Je kan dan van deze aanbieders een bureau huren op flexibele basis en indien gewenst ook allerlei aanvullende diensten afneme

20 juni 2018
Warwick Legal Network in Legal 500

Zoals u wellicht weet maakt Labré advocaten deel uit van Warwick Legal Network (WLN). WLN is een internationaal netwerk van (nu) 40 middelgrote advocatenkantoren, verspreid over 28 landen. Via dit netwerk staan meer dan 500 gespecialiseerde advocaten en juristen over de hele wereld klaar om de cliënten van Labré van dienst te zijn.

5 februari 2018
‘Gedeeltelijke koop breekt geen huur?’

In de vastgoedbranche is de stelregel ‘koop breekt geen huur’ algemeen bekend. Hiermee wordt gedoeld op het bepaalde in artikel 7:226 Burgerlijk Wetboek, waarin – kort gezegd – is bepaald dat de rechten en verplichtingen van een verhuurder die overgaat tot verkoop van de verhuurde zaak, overgaan op de koper van die zaak. De koper wordt daarmee dus ‘automatisch’ de nieuwe verhuurder. Voor de huurder maakt deze wijziging van eigenaar, behalve op wat praktische punten, in principe niet uit.

30 januari 2018
Faillissement Kijkshop

Op 23 januari jl. is Kijkshop B.V. failliet verklaard. Daarmee zal wederom een bekende speler uit het retail-landschap verdwijnen.

11 januari 2018
Woningdelen: schriftelijke vragen raadsfracties VVD en D66 aan B&W

Eind december 2017 hebben de raadsleden Van Dantzig (D66) en Van Dijk (VVD) een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over het onderwerp ‘woningdelen’. 

6 november 2017
Geen ondertekende koopakte, wel een koopovereenkomst?

Het komt in de vastgoedmarkt met enige regelmaat voor dat een verkoper onverwachts weigert om mee te werken aan de ondertekening van de koopakte, bijvoorbeeld omdat hij inmiddels een beter bod heeft gekregen van een derde. In Amsterdam wil dit met name nog wel eens het geval zijn bij de verkoop van woningen als gevolg van de grote schaarste van woningen.

16 oktober 2017
Woonfraude melden? Verhuurders opgelet!

Al enige jaren wordt op de website van de gemeente Amsterdam vermeld dat wie een vermoeden van woonfraude heeft, dit bij de gemeente (Meldpunt Zoeklicht) kan melden.

11 oktober 2017
Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

20 juli 2017
Let op bij huurovereenkomsten met afwijkende bedingen!

Indien sprake is van de verhuur van een object dat valt onder het regime van artikel 7:290 e.v. BW (zoals winkels, restaurants, hotels) gelden er diverse dwingendrechtelijke bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de voorgeschreven duur van de huurovereenkomst (2 jaar of korter en anders tenminste 5 + 5 jaar) of de mogelijkheid tot markthuurprijsaanpassing.

20 juli 2017
Woonruimte verbouwen tot meerdere woonruimten? Let op uw vergunningen

Wie een woonruimte verbouwt tot meerdere woonruimten, heeft daar vaak verschillende vergunningen voor nodig. De meeste woningeigenaren denken dan direct aan de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1 onder a van de Wabo (de vroegere bouwvergunning).

19 mei 2017
Raad van State matigt boete voor illegale toeristische verhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft in een uitspraak van 5 april 2017 een boete van € 24.000,- gematigd die door de gemeente Amsterdam aan een pandeigenaar was opgelegd.

10 april 2017
Hof Amsterdam pakt de handschoen op in strijd tegen illegale toeristische verhuur (airbnb)

In twee recente arresten van het Gerechtshof Amsterdam maakt het hof korte metten met illegale toeristische verhuur van een woning in Amsterdam. Dit maakt de strijd tegen dergelijke toeristische (onder)verhuur makkelijker. 

10 maart 2017
Labré advocaten adviseert DanZep Hotels bij komst nieuw easyHotel in Scheveningen
6 januari 2017
Regeling woongroepen 2014 alweer afgeschaft

Binnen de gemeente Amsterdam geldt dat een zelfstandige woning door maximaal 2 volwassen mag worden bewoond, al dan niet met kinderen. 

6 oktober 2016
Labré advocaten wederom opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs de lijst Top Vastgoedjuristen 2016 gepubliceerd.

20 september 2016
Tips huurovereenkomst winkelcentrum

Naar aanleiding van de vele huurovereenkomsten waarover wij procederen en adviseren, zijn hieronder 11 tips opgenomen voor huurovereenkomsten bedrijfsruimte (art. 7:290 BW) in een winkelcentrum, of een winkelstrip. Doe er uw voordeel mee!

6 september 2016
Aanpak illegale hotels verscherpt

De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd strenger op te gaan treden tegen illegale hotels door middel van de volgende sancties:

27 mei 2016
Gemeente Amsterdam: woningdelen wordt waarschijnlijk eenvoudiger

Zoals op onze website al vermeld, willen Burgemeester en wethouders van Amsterdam de beleidsregels voor woningdelen versimpelen. 

13 mei 2016
Standaardboete (onder)verhuur van vrijesectorwoningen in Amsterdam niet altijd redelijk

Op woensdag 11 mei 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat de standaardboete van € 12.000,-

4 mei 2016
Regels voor woningdelen mogelijk eenvoudiger

Burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn voornemens de beleidsregels voor woningdelen versimpelen.

20 april 2016
Nieuwe kansen in met name Amsterdam en Utrecht voor beleggers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren

Minister Blok wil het in Amsterdam en Utrecht mogelijk maken dat gerealiseerde kleine nieuwbouw woningen in de vrije sector kunnen worden verhuurd. Dit is binnen het huidige puntensysteem niet mogelijk. Nu worden daarom grotere of luxere woningen gerealiseerd dan nodig, om er zeker van te zijn dat deze woningen in de vrije sector kunnen worden verhuurd.

15 februari 2016
Beleidslijn gemeente Amsterdam voor vastgoedtransacties in het kader van de Wet Bibob vastgesteld.

Met de aanpassing van de Wet Bibob per 1 juli 2013 is deze wet ook van toepassing geworden op vastgoedtransacties van de overheid.

4 januari 2016
Verbeterde Vormerkung per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 is de wettelijke regeling met betrekking tot Vormerkung aangepast. Vormerkung beoogt een koper van een onroerende zaak te beschermen door inschrijving van een koopovereenkomst in het kadaster.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: