Engelse taal

Arbeidsrecht

De arbeidsrechtspecialisten van Labré treden op voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden. De expertise van onze arbeidsrechtadvocaten bestrijkt het gehele arbeids- en medezeggenschapsrecht, waarbij met name gedacht kan worden aan:

  • arbeidsvoorwaarden (overeenkomsten, handboeken, regelingen);
  • aangaan, tussentijds wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
  • advisering rond overnames, reorganisaties en sluiting van ondernemingen;
  • sociale plannen;
  • concurrentiebedingen;
  • ziekte en re-integratie;
  • functioneringstrajecten;
  • cao-kwesties;
  • de bijzondere positie van de statutair bestuurder; en
  • medezeggenschapstrajecten.

Labré gelooft dat het voorkomen van conflicten nog veel belangrijker is dan het zo goed mogelijk uitvechten ervan. Het werk van de sectie arbeidsrecht bestaat dan ook voor een groot deel uit advisering: op strategisch niveau of juist heel praktisch.

Ontstaat er een conflict of wens tot beëindiging van een arbeidsrelatie, dan verdient een regeling in veel gevallen de voorkeur boven een procedure. De specialisten van Labré hebben veel ervaring met het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van beëindigingsovereenkomsten.

Lukt het niet om tot een vergelijk te komen of ontstaat toch een conflict, dan staat Labré u ook in een eventuele procedure graag bij. Zo stond Labré recentelijk met succes Solidus-Solutions bij in een procedure aangespannen door haar voormalig bestuurder en vervolgens in een procedure tegen haar drie ondernemingsraden.

De arbeidsrechtsectie van Labré vindt een stevige basis in laagdrempelige en vaak langlopende adviesrelaties met werkgevers-cliënten. Deze cliënten stellen met name de praktische benadering, de bereikbaarheid en het (kritisch) meedenken van onze advocaten zeer op prijs. Geen lange adviezen over risico’s, maar praktisch en helder advies waarmee de HR-medewerker, manager of jurist direct vooruit kan. De arbeidsrechtadvocaten van Labré rekenen onder meer Transavia, Dell, Domino’s Pizza Nederland, Genpact, Colliers, Sanday’s, Kiwa Compliance, Uitgeverij Overamstel, Holland & Barrett, Quest, Aurelius en Solidus Solutions tot hun vaste cliënten.

De sectie arbeidsrecht is internationaal georiënteerd. De advocaten zijn gewend in het Nederlands of Engels te communiceren. Daarnaast hebben zij een ruime ervaring met advisering aan zogenaamde “foreign owned companies” en hun foreign owners.

De advocaten van de sectie arbeidsrecht zijn lid van gespecialiseerde verenigingen, zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA), de door de Nederlandse Orde van Advocaten als specialistenvereniging erkende Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de European Employment Laywers Association (EELA).Ron Andriessen
 
Saskia Boonstra
 
Francis ten BroekeNieuws
4 juni 2020
NOW-regeling 2.0: het tweede steunpakket voor behoud van de werkgelegenheid

Sinds 6 april jl. kunnen werkgevers die een omzetdaling verwachten van minimaal 20% onder de NOW regeling en tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De huidige NOW-regeling loopt af op 1 juli 2020. Aanvragen onder deze regeling kunnen worden ingediend tot en met 5 juni a.s.

11 mei 2020
Update NOW-regeling: wijzigingen en uitbreiding toepassingsbereik

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), die op 6 april 2020 in werking is getreden. Vanaf deze datum kunnen werkgevers, die voldoen aan de vereisten van de regeling, een subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun loonkosten.

6 april 2020
Aanvragen voor de NOW kunnen vanaf vandaag (6 april 2020) worden ingediend

Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten inzien zij een omzetverlies verwachten van minimaal 20%. Voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden waar een werkgever aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht van 1 april jl.

1 april 2020
Vanaf 14 april a.s. aanvragen subsidie Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 is de definitieve regeling van de Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (“NOW”) gepubliceerd. Vanaf 14 april 2020 kunnen subsidieaanvragen onder deze regeling worden ingediend. In dit artikel hebben wij de subsidieaanvraag nader uitgewerkt. 

30 maart 2020
Update Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

Ruim een week geleden heeft het kabinet aangekondigd dat de regeling omtrent de Werktijdverkorting is stopgezet. In plaats daarvan is het Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (“NOW”) in het leven geroepen. Eerder zijn de hoofdlijnen van de NOW gepubliceerd en de regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. In aanloop naar deze uitgewerkte regeling heeft Minister Koolmees op 24 maart jl. in een kamerbrief alvast antwoord gegeven op een aantal belangrijke vragen. Wij hebben de uitgangspunten van de NOW die tot nu toe bekend zijn, voor u uiteengezet.

23 maart 2020
De regeling Werktijdverkorting is stopgezet

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet. In plaats daarvan is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. 

20 januari 2020
Leg type arbeidsovereenkomst op tijd vast in uw loonadministratie

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Over deze wijzigingen hebben we u eerder geïnformeerd. Eén van deze wijzigingen betreft de WW-premiedifferentiatie: deze wordt per 1 januari 2020 bepaald op basis van het type arbeidsovereenkomst en niet langer op basis van de sector.

19 december 2019
Actie vereist: slapende dienstverbanden nog beëindigen in 2019 kan voordelig zijn!

Eerder informeerden wij u over de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de zogenaamde slapende dienstverbanden. De Hoge Raad heeft daarin geoordeeld dat een werkgever in beginsel verplicht is na twee jaar ziekte van zijn werknemer in te stemmen met diens voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Deze vergoeding kan echter worden gecompenseerd door UWV. Ook hierover informeerden wij u eerder.

18 november 2019
Stem nu voor Stephan Kloosterman, Magna Charta Publieksprijs 2019

Onze collega Stephan Kloosterman is met zijn blog over de kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie Huurrecht.

13 november 2019
Verplicht einde aan slapend dienstverband bij verzoek werknemer

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan omtrent de vraag of de werkgever verplicht is na twee jaar ziekte van zijn werknemer in te stemmen met diens voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Het betreft hier het beëindigen van de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’, een onderwerp dat al jarenlang ter discussie staat en waarover al veel is geprocedeerd.

7 november 2019
Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland

Vandaag is op het jaarlijkse Jonge Balie Congres bekend geworden dat onze collega Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

10 oktober 2019
Invoering Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2020 het arbeidsrecht weer op de schop gaat. Ditmaal als gevolg van de invoering van de WAB.

3 oktober 2019
De invoering van de cumulatiegrond en i-vergoeding per 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 informeerden wij u dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. In de afgelopen maanden informeerden wij u nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de cumulatie van ontslaggronden en i-vergoeding.

26 augustus 2019
De transitievergoeding met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 informeerden wij u dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding.

23 juli 2019
Wijzigingen voor oproepovereenkomsten met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 lieten wij u weten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen met betrekking tot oproepovereenkomsten.

16 juli 2019
Wijzigingen in het arbeidsrecht: de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum gelden er dus gewijzigde regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.
Al eerder hebben wij u geïnformeerd over het wetsvoorstel WAB. Nadat dat voorstel op 5 februari 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen, is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Doel van de wet is te zorgen voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten.

24 juni 2019
De ketenregeling met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 lieten wij u weten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen in de ketenregeling.

28 mei 2019
Eerste Kamer neemt Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum gelden er dus gewijzigde regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.

11 april 2019
Mogelijkheden en risico’s van all-in loon

Een tweetal recente uitspraken vormt de aanleiding om in te zoomen op het all-in loon: de afspraak dat het loon inclusief vakantiebijslag en de vakantiedagen aan de werknemer wordt uitbetaald. In sommige branches gebruik (bijvoorbeeld bij fysiotherapeuten), soms gewoon praktisch, maar niet zonder risico’s.

5 maart 2019
Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

In de zomer van 2018 informeerden wij u dat de Eerste Kamer de compensatieregeling transitievergoeding had aangenomen. Kort gezegd komt de compensatieregeling erop neer dat een werkgever die in verband met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na én wegens 2 jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding heeft betaald, het betreffende bedrag terug kan krijgen va het UWV. De compensatieregeling gaat in per 1 april 2020 maar heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook in 2016 reeds betaalde transitievergoedingen voor vergoeding in aanmerking komen.

13 februari 2019
Wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ aangenomen door Tweede Kamer

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dit wetsvoorstel moet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen.

24 januari 2019
Maaltijdbezorger toch wél in dienst van Deliveroo

Een zware klap voor Deliveroo. Waar in een eerdere uitspraak van een Kantonrechter van de rechtbank Amsterdam nog geoordeeld werd dat er tussen bezorger Sytze en Deliveroo geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, is nu door een andere Kantonrechter van dezelfde rechtbank een ander standpunt ingenomen. Slechts een half jaar na de publicatie van de eerste uitspraak, is de rechtbank 180 graden gedraaid in haar oordeel: de bezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandigen, maar werknemers.

18 december 2018
Wet Arbeidsmarkt in Balans naar Tweede Kamer

In juni 2018 hebben wij op onze website een update gepubliceerd over de stand van zaken met betrekking tot de wijzigingen in het arbeidsrecht, meer specifiek de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onlangs heeft de Raad van State haar advies over de WAB, gepubliceerd en is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit artikel brengen we u weer op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel.

28 november 2018
Boete van zes ton voor Uber vanwege niet melden datalek

Deze maand heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) een boete van 600.000 euro opgelegd aan taxidienst Uber omdat deze heeft nagelaten een groot datalek tijdig te melden. Dat heeft de AP gisteren bekendgemaakt.

15 november 2018
Wet Arbeidsmarkt in Balans naar Tweede Kamer

In juni 2018 hebben we u een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de wijzigingen in het arbeidsrecht, meer specifiek de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Afgelopen week heeft de Raad van State haar advies over de WAB, gepubliceerd en is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit artikel brengen we u weer op de hoogte van de stand van zaken.

24 september 2018
Een gedeeltelijk ontslag geeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding

Werknemers die na langdurige ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden minder moeten gaan werken, hebben recht op een gedeeltelijke transitievergoeding, zo oordeelde de Hoge Raad in een arrest op 14 september 2018.

18 september 2018
Bouwstenen – ‘De Mensch, de stof opwekkend en beheerschend’
18 september 2018
(Bij wie) is uw maaltijdbezorger eigenlijk in loondienst?

Deze vraag stond centraal in een recente procedure bij de Kantonrechter in Amsterdam. De zaak was aangespannen door een fietser van Deliveroo. De Kantonrechter kwam tot de conclusie dat er tussen deze fietser en Deliveroo geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

18 juli 2018
Compensatieregeling transitievergoeding aangenomen door de Eerste Kamer

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over verschillende plannen tot wijziging van het huidige ontslagrecht. Onderdeel daarvan was het plan tot compensatie van transitievergoedingen betaald na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatieregeling is nu in sneltreinvaart door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen en zal per 1 april 2020 van kracht worden.

20 juni 2018
Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 10 oktober 2017 werd het Regeerakkoord Rutte III gepresenteerd. Wij hebben u toen geïnformeerd over de belangrijkste daarin opgenomen wijzigingen op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder. Hoe staat het er nu voor?

20 juni 2018
Warwick Legal Network in Legal 500

Zoals u wellicht weet maakt Labré advocaten deel uit van Warwick Legal Network (WLN). WLN is een internationaal netwerk van (nu) 40 middelgrote advocatenkantoren, verspreid over 28 landen. Via dit netwerk staan meer dan 500 gespecialiseerde advocaten en juristen over de hele wereld klaar om de cliënten van Labré van dienst te zijn.

25 april 2018
Per 25 mei 2018 nieuwe privacywetgeving van kracht: bent u er klaar voor?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG treedt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft gevolgen voor u als werkgever, met werknemers in dienst, maar bijvoorbeeld ook als u te maken heeft met een klanten- of patiëntenbestand.

5 februari 2018
#metoo op de werkvloer

#metoo, een onderwerp waar je de afgelopen tijd niet omheen kon. Het bracht een beweging op gang in Hollywood, maar ook dichter bij huis is dit een relevant onderwerp. Ook op de Nederlandse werkvloer hebben werknemers te maken met seksuele intimidatie.

30 januari 2018
Faillissement Kijkshop

Op 23 januari jl. is Kijkshop B.V. failliet verklaard. Daarmee zal wederom een bekende speler uit het retail-landschap verdwijnen.

5 december 2017
Wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2018

Het jaar 2017 zit er bijna op, tijd om vooruit te kijken naar 2018. Wellicht een jaar waarin de Wet Werk en Zekerheid weer (deels) op de schop gaat onder Rutte III. Over de door het kabinet beoogde wijzigingen hebben wij u onlangs geïnformeerd. Los daarvan hebben we met ingang van 1 januari 2018 te maken met enkele wetswijzigingen. Twee daarvan licht ik hierbij nader toe.

10 oktober 2017
Het Regeerakkoord Rutte III en de arbeidsovereenkomst


Op 10 oktober 2017 is het Regeerakkoord Rutte III gepresenteerd. Onderstaand treft u een samenvatting van de belangrijkste daarin opgenomen wijzigingen op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Voorgenomen wijzigingen op het gebied van (gedifferentieerde) sociale lasten, verlofregelingen, stimuleringsmaatregelen en pensioen laat ik voor nu buiten beschouwing.

6 september 2017
Herplaatsingsplicht: wat wordt er van de werkgever verwacht?

Afgelopen tijd zijn er enkele interessante uitspraken verschenen met betrekking tot de herplaatsingsplicht.

20 juli 2017
Werknemers genieten bij “flits-faillissement” toch meer bescherming dan gedacht.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs, in een Nederlandse zaak, geoordeeld dat op een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack (of flits-faillissement) de regeling overgang van onderneming moet worden toegepast.

8 juni 2017
Opnieuw uitstel handhaving Wet DBA

Recent heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA opnieuw wordt uitgesteld.

10 april 2017
Concurrentie- en relatiebeding: hoe zit het ook alweer?

Onlangs is er een arrest van de Hoge Raad verschenen waarin de geldigheid van een relatiebeding centraal staat. 

23 november 2016
Uitstel handhaving Wet DBA en andere maatregelen

Onlangs heeft staatssecretaris Wiebes het tweede voortgangsrapport over de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd.

1 november 2016
Verdere verhoging AOW-gerechtigde leeftijd

Gisteren heeft staatssecretaris Klijnsma bekendgemaakt dat de AOW-leeftijd op 1 januari 2022 (ineens) verder verhoogd zal worden naar 67 jaar en drie maanden

1 november 2016
Ontslag op staande voet: zet geen stap verkeerd

Stel, u hebt een werknemer die iets zeer ernstigs heeft gedaan.

30 september 2016
Wet DBA: een update

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” (Wet DBA). De Wet DBA behelst de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de invoering van een nieuw systeem per 1 mei 2016.

13 september 2016
De zieke werknemer die met vakantie wil

Onlangs verscheen een uitspraak van het Hof Amsterdam waaruit volgt dat een zieke werknemer die geen toestemming van de werkgever en de bedrijfsarts kreeg om op vakantie te gaan maar toch ging, niet om die reden op staande voet ontslagen kon worden. Hoe kan een werkgever tegen dergelijk gedrag toch optreden? En mag een zieke werknemer überhaupt wel op vakantie gaan?

15 juli 2016
Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking

Op grond van de Europese detacheringsrichtlijn worden aan gedetacheerde werknemers in de Europese Unie bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden toegekend.

20 juni 2016
Versoepeling voorwaarden WW-uitkering

Indien een werkgever niet langer in staat is loon of vakantiegeld te betalen, bijvoorbeeld in het geval van faillissement, kan een werknemer aanspraak maken op de loongarantieregeling

13 juni 2016
Aanpassing WWZ

De Wet Werk en Zekerheid is alweer enige tijd van toepassing en inmiddels is gebleken dat verschillende wijzigingen wenselijk zijn

19 april 2016
Belangrijke uitspraak: verruiming vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? En heeft u zich al eens bij uw verzekeraar gemeld met een juridisch probleem?

24 maart 2016
Nieuwe wet voor klokkenluiders

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Huis voor Klokkenluiders (“WHvK”) aangenomen. De WHvK heeft betrekking op het melden van een vermoeden van een misstand binnen een bedrijf door bijvoorbeeld een werknemer. Degene die de melding doet wordt een ‘klokkenluider’ genoemd.

5 februari 2016
Afschaffing VAR en invoering modelcontracten

Na een lang voorbereidingstraject en veel aandacht in de media is de kogel nu toch door de kerk: de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers wordt afgeschaft.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: