Engelse taal

Ondernemings- en Insolventierecht

De sectie Onderneming- en Insolventierecht van Labré is de steun en toeverlaat voor onze cliënten bij allerlei juridische aspecten van hun bedrijfsvoering. Dit varieert van het opstellen van contracten en het begeleiden van transacties tot het voeren van procedures. De onderdemings- en insolventierechtadvocaten houden zich in het bijzonder bezig met:

 Advies en transacties

 • M&A, bedrijfsovernames, joint-ventures en participaties;
 • Venture capital, informal investors en andere investeringsrondes;
 • Corporate governance, aandeelhoudersovereenkomsten en certificering;
 • Maatschapsovereenkomsten;  
 • Kredietovereenkomsten, zekerheden en derivatencontracten. 

 Procedures

 • Optreden voor bestuurders bij aansprakelijkheidskwesties;
 • Geschillen voortvloeiend uit overnames of met joint venture partners;
 • Aandeelhoudersgeschillen;         
 • (Internationale) incasso, geschillen over commerciële contracten.

Internationaal

Dankzij onze talenkennis en ons internationale netwerk zijn onze advocaten in staat de cliënten te adviseren in grensoverschrijdende kwesties, met name in zaken die betrekking hebben op het VK, Italië, Duitsland en het Midden-Oosten. Voor zaken waarop buitenlands recht van toepassing is maakt Labré gebruik van Warwick Legal Network (WLN), het mondiale netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in 29 landen waarbij het kantoor is aangesloten.

Curatoren

De advocaten in het team worden regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Dankzij de gecombineerde ervaring als advocaat en curator zijn de specialisten bij uitstek in staat om te adviseren in situaties waarin het voortbestaan van een onderneming op het spel staat, zoals bij een herstructurering, doorstart of akkoord. We weten immers hoe een curator denkt en acteert en houden daarmee rekening in onze aanpak.

Faillissementsverslagen

Faillissementenverslagen zijn hier in te zien.

Recente zaken

 • Opzetten van een governance-structuur met certificering van aandelen voor een IT-onderneming;
 • Advisering van een Russische hypotheekhouder bij de uitwinning van het hypotheekrecht;
 • Optreden voor Italiaanse leveranciers in het faillissement van Perry Sport;
 • Optreden voor een Nederlandse exportonderneming bij een geschil met de Italiaanse joint venture partner;
 • Opzetten van een parallelle financieringsstructuur voor een projectontwikkelaar;
 • Als curator betrokken bij de doorstart van een beursgenoteerde onderneming;
 • Opzetten beschermingsconstructie IT-onderneming (SaaS-diensten);
 • Begeleiding van diverse aandelen- en activatransacties voor zowel kopers als verkopers (retail-, vastgoed-, horeca- en IT-ondernemingen);
 • Begeleiding en advisering IT-onderneming (clouddiensten) in continuïteit van dienstverlening bij faillissement;
 • Opstellen financierings- en zekerheidsdocumentatie vastgoedfonds;
 • Advisering aandeelhoudster resulterend in een minnelijke uitkoop;
 • Begeleiding en opzetten van herstructurering, splitsing en (activa)verkoop IT-onderneming (managed hosting en voice over IP diensten);
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor een IT-onderneming inzake de ontwikkeling van een applicatie;
 • Optreden voor een IT-onderneming (software-ontwikkelaar) inzake een aansprakelijkheidsprocedure;
 • Opstellen van een winstrechtovereenkomst gerelateerd aan een aandelenparticipatie. 


Sjef Bartels
 
Carry Dullaart
 
Mayk Koria

Jelmer Feenstra
 
Jordi de Pijper
 


Nieuws
18 november 2019
Stem nu voor Stephan Kloosterman, Magna Charta Publieksprijs 2019

Onze collega Stephan Kloosterman is met zijn blog over de kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie Huurrecht.

7 november 2019
Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland

Vandaag is op het jaarlijkse Jonge Balie Congres bekend geworden dat onze collega Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

10 oktober 2019
Nieuwe wetgeving tegen misbruik van turboliquidaties

Minister Dekker kondigt aan dat hij in 2020 met een wetsvoorstel komt waarin de verantwoordingsplicht van het bestuur bij de toepassing van de turboliquidatie wordt aangescherpt. Hij vindt dat er onder de huidige wetgeving te gemakkelijk misbruik van kan worden gemaakt en dat de rechtsbescherming van schuldeisers verbetering behoeft.

16 juli 2019
Hoge Raad buigt zich over beroep op dwaling bij rentederivaten

Veel ondernemers zijn in de eerste tien jaar van deze eeuw, vaak op aanraden of aandringen van hun bank, renteswaps (en andere rentederivaten) overeengekomen met hun bank. Hiermee dekten zij het risico af dat de variabele rente over hun lening bij de bank zou stijgen.
Een risico waar veel ondernemers mee te maken kregen, was dat zij bij tussentijdse beëindiging van een renteswap de marktwaarde van de swap moesten afrekenen.

11 april 2019
Ondernemen in Nederland – Not only Big Brother is watching you

Minister Hoekstra heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nieuw eigendomsregister, het UBO-register. Het voorstel houdt in dat ondernemingen vanaf januari 2020 verplicht worden de ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende in te schrijven in dit UBO-register. Het gaat hier om de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap in een onderneming hebben. Bij de BV en NV zijn dit bijvoorbeeld de personen die 25% of meer van de aandelen in een onderneming hebben.

25 februari 2019
SecurCash: binnen een week van afwijzing faillissement, naar surseance, naar faillissement

Op 3 januari 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een opmerkelijk vonnis gewezen door na een 'stille periode' de eigen faillissementsaangifte van SecurCash Nederland B.V. ("SecurCash") af te wijzen. Kennelijk ook tot verrassing van SecurCash, die gedurende de procedure haar faillissement al had aangekondigd op haar website. Zelfs enkele advocaten berichtten (daardoor) al over het faillissement.

25 februari 2019
Faillissement van ROF Worldwide B.V. (“ROF”)

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 januari 2019 is het uitgesproken met aanstelling van mr. C. Dullaart als curator.

27 november 2018
WCO I: De pre-pack vroegtijdig dood verklaard?

Wat hebben een kinderdagverblijf, een garnalenpeller en een doodskistenproducent met elkaar gemeen? Allemaal zijn ze ‘geprepackt’. Op 13 november schreef het FD dat de faillissementen van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen konden worden voorkomen door gebruik te maken van een vangnetstichting of een pre-pack. Hoewel eerder in juridisch en politiek Nederland gedacht werd dat ‘de pre-pack’ op sterven na dood zou zijn, kan de pre-pack toch nuttig zijn.

18 september 2018
Alternatieve (MKB-)financiering

Ondernemers hebben vroeg of laat externe financiering nodig. Is het niet vanwege expansiedrift of nieuwe investeringen, dan wel om financiële problemen het hoofd te bieden. Een MKB-ondernemer kan een ‘traditionele’ financiering verkrijgen door een bancaire financiering af te sluiten. Maar MKB-ondernemers hoeven allang niet meer naar een bank voor een financiering. Goede alternatieven zijn inmiddels in ruimte mate voorhanden op de Nederlandse financieringsmarkt.

18 september 2018
Bouwstenen – ‘De Mensch, de stof opwekkend en beheerschend’
20 juni 2018
Nieuwe regelgeving franchising

“Ruzie met franchisenemers doorkruist verkoopplannen Hema” kopt Hp/De Tijd op 4 december afgelopen jaar. Ook andere media berichten over de strijd tussen de Hema en haar franchisenemers, die naar verluid gaat over verdeling van de inkomsten uit de Hema-webshop. Dit laat zien welke impact franchising kan hebben en welke risico’s eraan kleven. Franchising is tegenwoordig een veelgebruikte samenwerkingsvorm. Het aantal conflicten rondom franchising neemt echter ook toe. Om deze samenwerkingsvorm meer handen en voeten te geven, wil de Nederlandse wetgever nieuwe regelgeving invoeren. In deze nieuwsbrief geven wij u een korte update over wat franchising eigenlijk is en de belangrijkste punten van de nieuwe regelgeving.

20 juni 2018
Warwick Legal Network in Legal 500

Zoals u wellicht weet maakt Labré advocaten deel uit van Warwick Legal Network (WLN). WLN is een internationaal netwerk van (nu) 40 middelgrote advocatenkantoren, verspreid over 28 landen. Via dit netwerk staan meer dan 500 gespecialiseerde advocaten en juristen over de hele wereld klaar om de cliënten van Labré van dienst te zijn.

5 februari 2018
Een nieuw instrument voor schuldsanering bij ondernemingen

Surseance werkt niet
Ondernemingen die in financiële moeilijkheden komen of dreigen te komen hebben in Nederland weinig mogelijkheden hun schulden te saneren. Het instrument dat daarvoor ooit werd bedacht, de surseance van betaling, is vaak ongeschikt. Deze procedure duurt te lang, is te duur en is te ingewikkeld.

30 januari 2018
Faillissement Kijkshop

Op 23 januari jl. is Kijkshop B.V. failliet verklaard. Daarmee zal wederom een bekende speler uit het retail-landschap verdwijnen.

18 december 2017
Faillissement van ACE Associated Computer Experts B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 12 december 2017 is het faillissement van ACE Associated Computer Experts B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. C. Dullaart als curator.

20 oktober 2017
Vordering indienen WF dienstverlening in vastgoed B.V. (de Woonfabriek te Amsterdam)

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) van 3 oktober jl. is het faillissement van WF dienstverlening in vastgoed B.V. (“de Woonfabriek”) uitgesproken met aanstelling van mr. C. Dullaart als curator.

16 oktober 2017
Incasso van debiteuren in Europa

Onbetaalde facturen, ieder bedrijf heeft daar weleens mee te maken. Des te vervelender als de debiteur in het buitenland is gevestigd. Wordt het afboeken of kosten maken om toch proberen de factuur te innen? Toch kan incasso binnen de Europese Unie makkelijker zijn dan gedacht. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om op eenvoudige wijze een vordering op een debiteur gevestigd in een andere lidstaat binnen de Europese Unie te innen.

25 september 2017
De verzwakte positie van de accountant in faillissement

Het is een bekende discussie die in menig faillissement speelt: de curator wil de administratie hebben, maar de accountant is niet betaald en weigert deze af te geven. Dat wil zeggen, hij wil deze best afgeven, maar alleen als de curator zijn facturen voldoet. Daar heeft de curator doorgaans weinig zin in. Ziedaar het conflict.

20 juli 2017
De ondernemings- en insolventierechtadvocaten van Labré in het nieuws

De advocaten van Labré mengen zich regelmatig in het wetenschappelijke debat. De afgelopen maand verschenen twee artikelen: een artikel van mr. Carry Dullaart over de positie van verhuurders en garanten bij leegstandschade en een artikel van mr. Sjef Bartels over de levensverzekering in het faillissement.

20 juli 2017
Werknemers genieten bij “flits-faillissement” toch meer bescherming dan gedacht.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs, in een Nederlandse zaak, geoordeeld dat op een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack (of flits-faillissement) de regeling overgang van onderneming moet worden toegepast.

9 juni 2017
Vanaf 1 juli 2017 geldt de achtergrond wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Heeft u ook te maken met ondernemingen die zeer lange betaaltermijnen gebruiken? Dan schiet de wetgever u vanaf 1 juli 2017 te hulp.

8 juni 2017
Opnieuw uitstel handhaving Wet DBA

Recent heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA opnieuw wordt uitgesteld.

5 april 2017
Labré advocaten top 20 M&A adviseurs

Labré is verheugd dat de uitbreiding van haar ondernemingspraktijk met Sjef Bartels en Carry Dullaart inmiddels ook door de pers is opgemerkt. 

24 maart 2017
Restaurant Centra behouden voor de binnenstad van Amsterdam

Het beroemde Spaanse restaurant Centra zal terugkeren op de Lange Niezel. Na het faillissement van Centra hebben curator Carry Dullaart en verhuurder NV Zeedijk succesvol samengewerkt 

1 december 2016
Insolventiespecialisten aangesloten bij Labré advocaten

Met het toetreden van Sjef Bartels (partner) en Carry Dullaart (associate partner) heeft Labré advocaten haar sectie ondernemingsrecht uitgebreid én een volwaardige insolventiepraktijk aangetrokken. Graag stellen we Sjef en Carry aan u voor.

14 november 2016
Referendum in Italië: sì of no

Dat Italië een moeizaam werkende parlementaire democratie heeft, waarin kabinetten vallen als rijpe appelen, is wel bekend. Minder bekend is wellicht dat Matteo Renzi als jongste premier ooit er alles aan doet hier verandering in te brengen. Renzo was 39 toen hij premier werd en dus piepjong naar Italiaanse maatstaven, waar je als politicus pas begint mee te tellen als je de 70 bent gepasseerd

11 november 2016
Schuiven met BV’s; laat je niet beetnemen!

16 jaar geleden heeft de Hoge Raad beslist dat BV’s zelfstandige entiteiten zijn met een eigen (juridische) identiteit.

8 november 2016
Veranderende digitale wereld: nieuwe Europese privacywetgeving (Europese Privacy Verordening)

Verwerking van persoonsgegevens is aan de orde van de dag. Zichtbaar en - veelal - onzichtbaar.

2 september 2016
Inwerkingtreding van het nieuwe EU-U.S. Privacy Shield: doorgifte van data vanuit EU naar V.S.

Op 12 juli 2016 is het EU-U.S. Privacy Shield (ook wel het privacyschild genoemd) door de Europese Commissie aangenomen én direct in werking getreden. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

24 maart 2016
Nieuwe wet voor klokkenluiders

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Huis voor Klokkenluiders (“WHvK”) aangenomen. De WHvK heeft betrekking op het melden van een vermoeden van een misstand binnen een bedrijf door bijvoorbeeld een werknemer. Degene die de melding doet wordt een ‘klokkenluider’ genoemd.

14 maart 2016
Een boete op grond van de Wbp: niet alleen voor een verantwoordelijke, maar nu ook voor een bewerker

Zoals wij al eerder opmerkten is de bevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om boetes op te leggen per 1 januari van dit jaar (2016) uitgebreid

14 maart 2016
Opletten geblazen: de verjaring van een vordering!

Verjaring houdt in dat een vordering niet meer in rechte kan worden afgedwongen. Kort gezegd: de debiteur is niet meer verplicht om de vordering na te komen. 

28 januari 2016
Wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens per 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 is een aantal belangrijke wijzingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (afgekort: de “Wbp”) in werking getreden.

12 januari 2016
Faillissementen in de retail sector

Naar aanleiding van de recente faillissementen in de retail-sector (DA, V&D, Miss Etam, Macintosh, Dolcis, Manfield, Invito, Pro Sport, Scapino) geven wij hieronder in het kort enkele gevolgen weer van een dergelijk faillissement voor arbeids-, huur-, franchise- en overige wederkerige overeenkomsten. Wij staan u graag bij indien u hiermee te maken heeft.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: