Engelse taal

Nieuws20 juni 2018

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 10 oktober 2017 werd het Regeerakkoord Rutte III gepresenteerd. Wij hebben u toen geïnformeerd over de belangrijkste daarin opgenomen wijzigingen op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder. Hoe staat het er nu voor?

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

“Bestemmingsplannen en vergelijkbare ruimtelijke plannen zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen.” Dit staat in een niet-bindend advies dat Staatsraad Advocaat-Generaal (A-G) Widdershoven op 6 juni 2018 heeft uitgebracht aan de Raad van State. De Raad van State had de A-G om zijn advies gevraagd in een nog lopende zaak die door een aantal personen en bedrijven was aangespannen tegen de ontwikkeling van een windpark bij Zeewolde.

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Ook ontruimingsbescherming voor gebruiker flexplek?

Er zijn tegenwoordig steeds meer aanbieders van ‘flexplekken’ in bedrijfsverzamelgebouwen. Denk uiteraard aan Regus, maar ook WeWork of The Office Operators (TOO). Je kan dan van deze aanbieders een bureau huren op flexibele basis en indien gewenst ook allerlei aanvullende diensten afneme

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Nieuwe regelgeving franchising

“Ruzie met franchisenemers doorkruist verkoopplannen Hema” kopt Hp/De Tijd op 4 december afgelopen jaar. Ook andere media berichten over de strijd tussen de Hema en haar franchisenemers, die naar verluid gaat over verdeling van de inkomsten uit de Hema-webshop. Dit laat zien welke impact franchising kan hebben en welke risico’s eraan kleven. Franchising is tegenwoordig een veelgebruikte samenwerkingsvorm. Het aantal conflicten rondom franchising neemt echter ook toe. Om deze samenwerkingsvorm meer handen en voeten te geven, wil de Nederlandse wetgever nieuwe regelgeving invoeren. In deze nieuwsbrief geven wij u een korte update over wat franchising eigenlijk is en de belangrijkste punten van de nieuwe regelgeving.

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Warwick Legal Network in Legal 500

Zoals u wellicht weet maakt Labré advocaten deel uit van Warwick Legal Network (WLN). WLN is een internationaal netwerk van (nu) 40 middelgrote advocatenkantoren, verspreid over 28 landen. Via dit netwerk staan meer dan 500 gespecialiseerde advocaten en juristen over de hele wereld klaar om de cliënten van Labré van dienst te zijn.

Lees het volledige bericht »
07 mei 2018

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

In ons website-artikel van 23 oktober 2017 “Bestuurlijke waarschuwing, een besluit waartegen je een rechtsmiddel kunt aanwenden?” berichtte Labré advocaten dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een lopende hoger beroepsprocedure aan Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een conclusie heeft gevraagd over de vraag of een bestuurlijke waarschuwing een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht is. Deze vraag is van belang omdat alleen tegen zo’n besluit beroep openstaat bij de bestuursrechter.

Lees het volledige bericht »
25 april 2018

Per 25 mei 2018 nieuwe privacywetgeving van kracht: bent u er klaar voor?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG treedt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft gevolgen voor u als werkgever, met werknemers in dienst, maar bijvoorbeeld ook als u te maken heeft met een klanten- of patiëntenbestand.

Lees het volledige bericht »
16 april 2018

Update Wet Bibob – samenhang-criterium

Voldoende samenhang tussen strafbare feiten en activiteiten waarvoor beschikking is aangevraagd?
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 11 april 2018 een interessante uitspraak gedaan over het zogenoemde ‘samenhang-criterium’ van de Wet Bibob.

Lees het volledige bericht »
26 maart 2018

‘Ernstig gevaar’ als bedoeld in de Wet bibob moet goed worden gemotiveerd

Uit de rechtspraak over de Wet Bibob blijkt dat overheden deze wet vaak met succes inzetten om te voorkomen dat overheidsvergunningen (of andere besluiten van de overheid waarop de Wet Bibob van toepassing is) worden misbruikt om wederrechtelijk verkregen voordeel mee te benutten dan wel om strafbare feiten mee te kunnen plegen.

Lees het volledige bericht »
26 februari 2018

Illegale verhuur aan toeristen is woningonttrekking en op die grond beboetbaar

Het afgelopen jaar hebben wij u meerdere keren geïnformeerd over het optreden van de gemeente Amsterdam tegen illegale verhuur van woningen aan toeristen (zie publicaties 19/5).
Recentelijk heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (link) uitspraak gedaan in een kwestie waarbij aan twee tussenpersonen verschillende bestuurlijke boetes zijn opgelegd voor de verhuur van in totaal vijf woningen aan toeristen. Grondslag voor het opleggen van de boetes vormde het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad zonder de daarvoor benodigde (woningontrekkings)vergunning.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: