Engelse taal

Nieuws16 juli 2019

Update: relevante wijzigingen in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Per 1 januari 2020 gaat in Amsterdam de (nieuwe) Huisvestingsverordening (HVV 2020) gelden. Op 1 juni 2019 heeft het college van B&W een ontwerp ter inzage gelegd. Het ontwerp moet na een inspraakperiode van zes weken en eventuele aanpassingen door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het ontwerp bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de HVV 2016. Dit nieuwsbericht gaat in op de belangrijkste wijzigingen inzake het woningdelen.

Lees het volledige bericht »
08 juli 2019

Eigenaar pand blijft onder omstandigheden verantwoordelijk voor overtredingen huurder van Woningwet en Huisvestingswet (deel II)

In het artikel van 22 oktober 2018 berichtte ik al dat de eigenaar van een pand onder omstandigheden verantwoordelijk kan worden gehouden voor overtredingen van de Woningwet en de Huisvestingswet door een huurder. Het is aan de pandeigenaar om aannemelijk te maken dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

Lees het volledige bericht »
01 juli 2019

Wetsvoorstel Toeristische verhuur van woonruimte naar Raad van State

Eerder dit jaar werd bekend dat de Rijksoverheid gemeenten meer wettelijke bevoegdheden wil geven om vakantieverhuur via verhuurplatforms (zoals AirBnB) in goede banen te leiden.

Lees het volledige bericht »
24 juni 2019

De ketenregeling met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 lieten wij u weten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen in de ketenregeling.

Lees het volledige bericht »
28 mei 2019

Eerste Kamer neemt Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum gelden er dus gewijzigde regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.

Lees het volledige bericht »
30 april 2019

Breaking news: gedoogbeslissing is geen besluit

Een gedoogbeslissing is geen besluit en kan dus niet worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dit staat in de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling bestuursrechtspraak) van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356).

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Mogelijkheden en risico’s van all-in loon

Een tweetal recente uitspraken vormt de aanleiding om in te zoomen op het all-in loon: de afspraak dat het loon inclusief vakantiebijslag en de vakantiedagen aan de werknemer wordt uitbetaald. In sommige branches gebruik (bijvoorbeeld bij fysiotherapeuten), soms gewoon praktisch, maar niet zonder risico’s.

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Update: Schadeberekening bij niet-naleven meetinstructie door makelaar

In een eerder artikel (hier te vinden) schreven wij dat de Hoge Raad korte metten had gemaakt met de vraag of een makelaar die de Meetinstructie niet had nageleefd en daardoor een te klein woonoppervlak had vermeld, aansprakelijk is voor de daardoor door een koper geleden schade. Het oordeel van de Hoge Raad liet aan duidelijkheid weinig te wensen over: in zo’n geval is de aansprakelijkheid van de makelaar in principe gegeven.

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Pandeigenaren, opgelet: iedere eigenaar krijgt bij overtreding van de Huisvestingswet een eigen boete opgelegd!

Inleiding
In een recente uitspraak van 13 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd dat het college van b&w van Amsterdam (hierna: het college) bevoegd was aan iedere pandeigenaar afzonderlijk een boete van € 13.500,- op te leggen (deze boetes zijn opgelegd in 2016. In 2019 bedraagt de hoogte van deze bestuurlijke boete 20.500,-.)

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Ondernemen in Nederland – Not only Big Brother is watching you

Minister Hoekstra heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nieuw eigendomsregister, het UBO-register. Het voorstel houdt in dat ondernemingen vanaf januari 2020 verplicht worden de ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende in te schrijven in dit UBO-register. Het gaat hier om de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap in een onderneming hebben. Bij de BV en NV zijn dit bijvoorbeeld de personen die 25% of meer van de aandelen in een onderneming hebben.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: