Engelse taal

Nieuws01 oktober 2018

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Lees het volledige bericht »
24 september 2018

Een gedeeltelijk ontslag geeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding

Werknemers die na langdurige ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden minder moeten gaan werken, hebben recht op een gedeeltelijke transitievergoeding, zo oordeelde de Hoge Raad in een arrest op 14 september 2018.

Lees het volledige bericht »
18 september 2018

Alternatieve (MKB-)financiering

Ondernemers hebben vroeg of laat externe financiering nodig. Is het niet vanwege expansiedrift of nieuwe investeringen, dan wel om financiële problemen het hoofd te bieden. Een MKB-ondernemer kan een ‘traditionele’ financiering verkrijgen door een bancaire financiering af te sluiten. Maar MKB-ondernemers hoeven allang niet meer naar een bank voor een financiering. Goede alternatieven zijn inmiddels in ruimte mate voorhanden op de Nederlandse financieringsmarkt.

Lees het volledige bericht »
18 september 2018

Ook de Hoge Raad zegt: Makelaars, leef die Meetinstructie na!

Eén van de belangrijkste zoekcriteria bij de zoektocht naar een nieuwe woning is, voor bijna iedere koper, het woonoppervlak van de woning. Maar wat nu als achteraf, als de koop eenmaal in kannen en kruiken is, blijkt dat het op funda of in de verkoopbrochure vermelde woonoppervlak niet juist was?

De teleurgestelde koper kan er in dat geval voor kiezen de verkoper of de verkopend makelaar aan te spreken tot schadevergoeding. Tegenwoordig kiezen kopers steeds vaker voor die laatste. Dit heeft alles te maken met de zogeheten Meetinstructie.

Lees het volledige bericht »
18 september 2018

Gewijzigde periode vakantieverhuur per 1 januari 2019 van max. 60 naar 30 dagen

Met ingang van 1 januari 2019 worden enkele wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2016 doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betreft de toegestane periode van vakantieverhuur die zal worden teruggebracht van 60 naar 30 dagen. De inspraakperiode hiervoor loopt nog tot en met 28 september 2018. Ingediende reacties zullen worden meegenomen in de besluitvorming.

Lees het volledige bericht »
18 september 2018

Actualiteiten woningdelen: Tweede evaluatie woningdelen en mogelijke wijzigingen per 1 januari 2020

Op 20 juli 2018 verscheen er een publicatie van de gemeente Amsterdam op haar eigen website met de (nogal scherpe) titel ‘Poot uitdraaiende huisjesmelkers aangepakt’. In dat artikel suggereert de gemeente onder meer dat het een voldongen feit is dat per 1 januari 2020 in zogenoemde vergunningen voor woningdelen (omzettingsvergunningen) als voorwaarde wordt opgenomen dat iedere woningdeler in Amsterdam een individueel huurcontract moet hebben.

Lees het volledige bericht »
18 september 2018

(Bij wie) is uw maaltijdbezorger eigenlijk in loondienst?

Deze vraag stond centraal in een recente procedure bij de Kantonrechter in Amsterdam. De zaak was aangespannen door een fietser van Deliveroo. De Kantonrechter kwam tot de conclusie dat er tussen deze fietser en Deliveroo geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Lees het volledige bericht »
18 juli 2018

Compensatieregeling transitievergoeding aangenomen door de Eerste Kamer

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over verschillende plannen tot wijziging van het huidige ontslagrecht. Onderdeel daarvan was het plan tot compensatie van transitievergoedingen betaald na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatieregeling is nu in sneltreinvaart door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen en zal per 1 april 2020 van kracht worden.

Lees het volledige bericht »
16 juli 2018

Raad van State vernietigt weigering omgevingsvergunning Wallenpand door gemeente Amsterdam

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat de gemeente Amsterdam onterecht een omgevingsvergunning heeft geweigerd op grond van de Wet Bibob. De uitspraak bevat een oordeel over de toepassing van artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het is de eerste keer dat de Afdeling in een bibob-zaak een oordeel geeft over de toepassing van deze bepaling.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: