Engelse taal

Nieuws11 april 2019

Pandeigenaren, opgelet: iedere eigenaar krijgt bij overtreding van de Huisvestingswet een eigen boete opgelegd!

Inleiding
In een recente uitspraak van 13 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd dat het college van b&w van Amsterdam (hierna: het college) bevoegd was aan iedere pandeigenaar afzonderlijk een boete van € 13.500,- op te leggen (deze boetes zijn opgelegd in 2016. In 2019 bedraagt de hoogte van deze bestuurlijke boete 20.500,-.)

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Ondernemen in Nederland – Not only Big Brother is watching you

Minister Hoekstra heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nieuw eigendomsregister, het UBO-register. Het voorstel houdt in dat ondernemingen vanaf januari 2020 verplicht worden de ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende in te schrijven in dit UBO-register. Het gaat hier om de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap in een onderneming hebben. Bij de BV en NV zijn dit bijvoorbeeld de personen die 25% of meer van de aandelen in een onderneming hebben.

Lees het volledige bericht »
05 maart 2019

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

In de zomer van 2018 informeerden wij u dat de Eerste Kamer de compensatieregeling transitievergoeding had aangenomen. Kort gezegd komt de compensatieregeling erop neer dat een werkgever die in verband met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na én wegens 2 jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding heeft betaald, het betreffende bedrag terug kan krijgen va het UWV. De compensatieregeling gaat in per 1 april 2020 maar heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook in 2016 reeds betaalde transitievergoedingen voor vergoeding in aanmerking komen.

Lees het volledige bericht »
04 maart 2019

Afwijken van het bestemmingsplan – hoe zat het ook alweer?

In de vastgoedpraktijk komt het geregeld voor dat een omgevingsvergunning wordt verleend in afwijking van een bestemmingsplan of een beheersverordening. De mogelijkheid tot afwijking kan grote betekenis hebben voor het optimaal kunnen ontwikkelen van een vastgoedproject. In dit artikel worden de regels omtrent afwijken van het bestemmingsplan op hoofdlijnen uitgelegd.

Lees het volledige bericht »
28 februari 2019

De noodknop voor middenhuur: moet de belegger zich zorgen maken?

Het is de laatste tijd een hot item: het tekort aan middenhuur en de plannen van het kabinet om daar iets aan te doen. Al in haar rapport van januari 2018 heeft de Samenwerkingstafel Middenhuur in opdracht van het kabinet een aantal aanbevelingen gedaan die het aanbod aan middenhuurwoningen zouden moeten vergroten.

Lees het volledige bericht »
25 februari 2019

SecurCash: binnen een week van afwijzing faillissement, naar surseance, naar faillissement

Op 3 januari 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een opmerkelijk vonnis gewezen door na een 'stille periode' de eigen faillissementsaangifte van SecurCash Nederland B.V. ("SecurCash") af te wijzen. Kennelijk ook tot verrassing van SecurCash, die gedurende de procedure haar faillissement al had aangekondigd op haar website. Zelfs enkele advocaten berichtten (daardoor) al over het faillissement.

Lees het volledige bericht »
21 februari 2019

De kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte: mag het ook een dagje eerder of later?

Sinds 1 juli 2016 is het voor verhuurders van woonruimte mogelijk om kortlopende huurovereenkomsten te sluiten. Voor zelfstandige woonruimte kan zo’n kortlopende huurovereenkomst worden aangegaan voor de duur van maximaal twee jaar. Voor onzelfstandige woonruimte bedraagt de bepaalde duur maximaal vijf jaar.

Lees het volledige bericht »
13 februari 2019

Wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ aangenomen door Tweede Kamer

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dit wetsvoorstel moet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen.

Lees het volledige bericht »
24 januari 2019

Maaltijdbezorger toch wél in dienst van Deliveroo

Een zware klap voor Deliveroo. Waar in een eerdere uitspraak van een Kantonrechter van de rechtbank Amsterdam nog geoordeeld werd dat er tussen bezorger Sytze en Deliveroo geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, is nu door een andere Kantonrechter van dezelfde rechtbank een ander standpunt ingenomen. Slechts een half jaar na de publicatie van de eerste uitspraak, is de rechtbank 180 graden gedraaid in haar oordeel: de bezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandigen, maar werknemers.

Lees het volledige bericht »
21 januari 2019

Nieuwe Praktijkgroep Privacyrecht

2019 is begonnen. Het jaar waarin de AVG met veel hectiek van kracht is geworden, hebben we achter ons gelaten. De media-aandacht is weliswaar iets afgenomen, maar de verplichtingen blijven. Ondernemers ontkomen er niet aan om dit onderwerp permanent hoog op de agenda te zetten. Alleen al de fikse boetes die kunnen worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn overtuigend genoeg.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: