Engelse taal

Nieuws07 mei 2018

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

In ons website-artikel van 23 oktober 2017 “Bestuurlijke waarschuwing, een besluit waartegen je een rechtsmiddel kunt aanwenden?” berichtte Labré advocaten dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een lopende hoger beroepsprocedure aan Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een conclusie heeft gevraagd over de vraag of een bestuurlijke waarschuwing een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht is. Deze vraag is van belang omdat alleen tegen zo’n besluit beroep openstaat bij de bestuursrechter.

Lees het volledige bericht »
25 april 2018

Per 25 mei 2018 nieuwe privacywetgeving van kracht: bent u er klaar voor?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG treedt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft gevolgen voor u als werkgever, met werknemers in dienst, maar bijvoorbeeld ook als u te maken heeft met een klanten- of patiëntenbestand.

Lees het volledige bericht »
16 april 2018

Update Wet Bibob – samenhang-criterium

Voldoende samenhang tussen strafbare feiten en activiteiten waarvoor beschikking is aangevraagd?
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 11 april 2018 een interessante uitspraak gedaan over het zogenoemde ‘samenhang-criterium’ van de Wet Bibob.

Lees het volledige bericht »
26 maart 2018

‘Ernstig gevaar’ als bedoeld in de Wet bibob moet goed worden gemotiveerd

Uit de rechtspraak over de Wet Bibob blijkt dat overheden deze wet vaak met succes inzetten om te voorkomen dat overheidsvergunningen (of andere besluiten van de overheid waarop de Wet Bibob van toepassing is) worden misbruikt om wederrechtelijk verkregen voordeel mee te benutten dan wel om strafbare feiten mee te kunnen plegen.

Lees het volledige bericht »
26 februari 2018

Illegale verhuur aan toeristen is woningonttrekking en op die grond beboetbaar

Het afgelopen jaar hebben wij u meerdere keren geïnformeerd over het optreden van de gemeente Amsterdam tegen illegale verhuur van woningen aan toeristen (zie publicaties 19/5).
Recentelijk heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (link) uitspraak gedaan in een kwestie waarbij aan twee tussenpersonen verschillende bestuurlijke boetes zijn opgelegd voor de verhuur van in totaal vijf woningen aan toeristen. Grondslag voor het opleggen van de boetes vormde het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad zonder de daarvoor benodigde (woningontrekkings)vergunning.

Lees het volledige bericht »
19 februari 2018

Wilt u een Bed & Breakfast gaan exploiteren? Vergunning nodig per 1 januari 2019!

In ons nieuwsbericht van 14 september 2017 berichtten wij dat de gemeente per 1 oktober 2017 een meldingsplicht zou invoeren voor eigenaren die hun woning in het kader van ‘vakantieverhuur’ aan toeristen in gebruik willen geven. Bij deze vakantieverhuur gaat het om de verhuur van de gehele woning. Per 1 oktober 2017 is de meldingsplicht daadwerkelijk ingevoerd. Per 1 januari 2018 geldt er een maximumtermijn van 30 dagen per jaar (voorheen: 60 dagen) voor vakantieverhuur. Deze meldingsplicht bestond al voor Bed&Breakfast-verhuur, waarbij niet een gehele woning maar een gedeelte van een woning aan toeristen mag worden verhuurd.

Lees het volledige bericht »
19 februari 2018

BUY TO LET: vergunningplicht voor verhuur van woningen. Utopie of werkelijkheid?

Naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam van 15 februari jl. kopten diverse kranten dat Amsterdam een vergunningplicht gaat invoeren voor de verhuur van woningen. Meer in het bijzonder gaat het dan om woningen die door particuliere beleggers worden opgekocht om voor hoge huurprijzen door te verhuren (het zogenaamde buy to let).

Lees het volledige bericht »
05 februari 2018

‘Gedeeltelijke koop breekt geen huur?’

In de vastgoedbranche is de stelregel ‘koop breekt geen huur’ algemeen bekend. Hiermee wordt gedoeld op het bepaalde in artikel 7:226 Burgerlijk Wetboek, waarin – kort gezegd – is bepaald dat de rechten en verplichtingen van een verhuurder die overgaat tot verkoop van de verhuurde zaak, overgaan op de koper van die zaak. De koper wordt daarmee dus ‘automatisch’ de nieuwe verhuurder. Voor de huurder maakt deze wijziging van eigenaar, behalve op wat praktische punten, in principe niet uit.

Lees het volledige bericht »
05 februari 2018

Rechter: gemeente Amsterdam mocht ‘toeristische’ kaaswinkel in postcodegebied 1012 sluiten

Op 11 oktober 2017 publiceerden wij op onze website een nieuwsbericht over het zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ dat de gemeente Amsterdam heeft genomen met het doel om ‘toeristenwinkels’ zoveel mogelijk uit het stadshart te weren. Dit ‘voorbereidingsbesluit’ is op 6 oktober 2017 in werking getreden na publicatie in de Staatscourant op 5 oktober 2017.

Lees het volledige bericht »
05 februari 2018

Een nieuw instrument voor schuldsanering bij ondernemingen

Surseance werkt niet
Ondernemingen die in financiële moeilijkheden komen of dreigen te komen hebben in Nederland weinig mogelijkheden hun schulden te saneren. Het instrument dat daarvoor ooit werd bedacht, de surseance van betaling, is vaak ongeschikt. Deze procedure duurt te lang, is te duur en is te ingewikkeld.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: