Engelse taal

Nieuws24 juni 2019

De ketenregeling met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 lieten wij u weten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen in de ketenregeling.

Lees het volledige bericht »
28 mei 2019

Eerste Kamer neemt Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum gelden er dus gewijzigde regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.

Lees het volledige bericht »
30 april 2019

Breaking news: gedoogbeslissing is geen besluit

Een gedoogbeslissing is geen besluit en kan dus niet worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dit staat in de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling bestuursrechtspraak) van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356).

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Mogelijkheden en risico’s van all-in loon

Een tweetal recente uitspraken vormt de aanleiding om in te zoomen op het all-in loon: de afspraak dat het loon inclusief vakantiebijslag en de vakantiedagen aan de werknemer wordt uitbetaald. In sommige branches gebruik (bijvoorbeeld bij fysiotherapeuten), soms gewoon praktisch, maar niet zonder risico’s.

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Update: Schadeberekening bij niet-naleven meetinstructie door makelaar

In een eerder artikel (hier te vinden) schreven wij dat de Hoge Raad korte metten had gemaakt met de vraag of een makelaar die de Meetinstructie niet had nageleefd en daardoor een te klein woonoppervlak had vermeld, aansprakelijk is voor de daardoor door een koper geleden schade. Het oordeel van de Hoge Raad liet aan duidelijkheid weinig te wensen over: in zo’n geval is de aansprakelijkheid van de makelaar in principe gegeven.

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Pandeigenaren, opgelet: iedere eigenaar krijgt bij overtreding van de Huisvestingswet een eigen boete opgelegd!

Inleiding
In een recente uitspraak van 13 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd dat het college van b&w van Amsterdam (hierna: het college) bevoegd was aan iedere pandeigenaar afzonderlijk een boete van € 13.500,- op te leggen (deze boetes zijn opgelegd in 2016. In 2019 bedraagt de hoogte van deze bestuurlijke boete 20.500,-.)

Lees het volledige bericht »
11 april 2019

Ondernemen in Nederland – Not only Big Brother is watching you

Minister Hoekstra heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nieuw eigendomsregister, het UBO-register. Het voorstel houdt in dat ondernemingen vanaf januari 2020 verplicht worden de ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende in te schrijven in dit UBO-register. Het gaat hier om de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap in een onderneming hebben. Bij de BV en NV zijn dit bijvoorbeeld de personen die 25% of meer van de aandelen in een onderneming hebben.

Lees het volledige bericht »
05 maart 2019

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

In de zomer van 2018 informeerden wij u dat de Eerste Kamer de compensatieregeling transitievergoeding had aangenomen. Kort gezegd komt de compensatieregeling erop neer dat een werkgever die in verband met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na én wegens 2 jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding heeft betaald, het betreffende bedrag terug kan krijgen va het UWV. De compensatieregeling gaat in per 1 april 2020 maar heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook in 2016 reeds betaalde transitievergoedingen voor vergoeding in aanmerking komen.

Lees het volledige bericht »
04 maart 2019

Afwijken van het bestemmingsplan – hoe zat het ook alweer?

In de vastgoedpraktijk komt het geregeld voor dat een omgevingsvergunning wordt verleend in afwijking van een bestemmingsplan of een beheersverordening. De mogelijkheid tot afwijking kan grote betekenis hebben voor het optimaal kunnen ontwikkelen van een vastgoedproject. In dit artikel worden de regels omtrent afwijken van het bestemmingsplan op hoofdlijnen uitgelegd.

Lees het volledige bericht »
28 februari 2019

De noodknop voor middenhuur: moet de belegger zich zorgen maken?

Het is de laatste tijd een hot item: het tekort aan middenhuur en de plannen van het kabinet om daar iets aan te doen. Al in haar rapport van januari 2018 heeft de Samenwerkingstafel Middenhuur in opdracht van het kabinet een aantal aanbevelingen gedaan die het aanbod aan middenhuurwoningen zouden moeten vergroten.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: