Engelse taal

Nieuws19 december 2019

Actie vereist: slapende dienstverbanden nog beëindigen in 2019 kan voordelig zijn!

Eerder informeerden wij u over de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de zogenaamde slapende dienstverbanden. De Hoge Raad heeft daarin geoordeeld dat een werkgever in beginsel verplicht is na twee jaar ziekte van zijn werknemer in te stemmen met diens voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Deze vergoeding kan echter worden gecompenseerd door UWV. Ook hierover informeerden wij u eerder.

Lees het volledige bericht »
18 december 2019

Criterium ‘slecht levensgedrag’ uit de APV Amsterdam moet buiten toepassing worden gelaten.

Op 10 december 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam voor het eerst in een beroepsprocedure geoordeeld dat – kort gezegd – het criterium ‘slecht levensgedrag’ uit de APV Amsterdam in strijd is met artikel 10 van de (Europese) Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG).

Lees het volledige bericht »
11 december 2019

Stephan Kloosterman in top 3 Magna Charta Publieksprijs blog Huurrecht

De top 3 van de Magna Charta Publieksprijs artikel Huurrecht en Magna Charta Publieksprijs blog Huurrecht is bekend! Onze collega Stephan Kloosterman staat daarin.

Lees het volledige bericht »
21 november 2019

Chaos in de Stopera over de voorgestelde wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2020

In ons nieuwsbericht van 7 november jl. schreven wij over de wijzigingen die per 1 januari 2020 gaan plaatsvinden in de (nieuwe) Huisvestingsverordening Amsterdam (HVV 2020).

Lees het volledige bericht »
18 november 2019

Stem nu voor Stephan Kloosterman, Magna Charta Publieksprijs 2019

Onze collega Stephan Kloosterman is met zijn blog over de kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie Huurrecht.

Lees het volledige bericht »
13 november 2019

Verplicht einde aan slapend dienstverband bij verzoek werknemer

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan omtrent de vraag of de werkgever verplicht is na twee jaar ziekte van zijn werknemer in te stemmen met diens voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Het betreft hier het beëindigen van de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’, een onderwerp dat al jarenlang ter discussie staat en waarover al veel is geprocedeerd.

Lees het volledige bericht »
07 november 2019

Welke wijzigingen gaan per 1 januari 2020 plaatsvinden in de Huisvestingsverordening Amsterdam?

Per 1 januari 2020 gaat in Amsterdam de (nieuwe) Huisvestingsverordening (HVV 2020) gelden. Op 1 juni jl. heeft het college van B&W een ontwerp van de HVV 2020 ter inzage gelegd. In de periode daaropvolgend zijn er veel zienswijzen (501) op de door het college voorgestelde wijzigingen naar voren gebracht. Het college heeft op die zienswijzen gereageerd in een Nota van Beantwoording. Daarin staat onder meer hoe het college omgaat met alle binnengekomen reacties. Een aantal suggesties is door het college overgenomen maar de meeste voorgestelde wijzigingen blijven zoals ze reeds in het ontwerp van de HVV 2020 waren opgenomen.

Lees het volledige bericht »
07 november 2019

Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland

Vandaag is op het jaarlijkse Jonge Balie Congres bekend geworden dat onze collega Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

Lees het volledige bericht »
10 oktober 2019

Nieuwe wetgeving tegen misbruik van turboliquidaties

Minister Dekker kondigt aan dat hij in 2020 met een wetsvoorstel komt waarin de verantwoordingsplicht van het bestuur bij de toepassing van de turboliquidatie wordt aangescherpt. Hij vindt dat er onder de huidige wetgeving te gemakkelijk misbruik van kan worden gemaakt en dat de rechtsbescherming van schuldeisers verbetering behoeft.

Lees het volledige bericht »
10 oktober 2019

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2020 het arbeidsrecht weer op de schop gaat. Ditmaal als gevolg van de invoering van de WAB.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: