Engelse taal

Nieuws23 juli 2019

Wijzigingen voor oproepovereenkomsten met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 lieten wij u weten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen met betrekking tot oproepovereenkomsten.

Lees het volledige bericht »
17 juli 2019

Eerste AVG-boete na onrechtmatige inzage patiëntendossier reality-soapster

Op 16 juli 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’) bekendgemaakt dat in Nederland de eerste boete onder de AVG is opgelegd. Het gaat om een boete van 460.000 euro voor het HagaZiekenhuis in Den Haag wegens onvoldoende beveiliging van patiëntendossiers. Met deze actie volgt de AP verschillende andere Europese privacytoezichthouders die al boetes hebben uitgedeeld.

Lees het volledige bericht »
16 juli 2019

Hoge Raad buigt zich over beroep op dwaling bij rentederivaten

Veel ondernemers zijn in de eerste tien jaar van deze eeuw, vaak op aanraden of aandringen van hun bank, renteswaps (en andere rentederivaten) overeengekomen met hun bank. Hiermee dekten zij het risico af dat de variabele rente over hun lening bij de bank zou stijgen.
Een risico waar veel ondernemers mee te maken kregen, was dat zij bij tussentijdse beëindiging van een renteswap de marktwaarde van de swap moesten afrekenen.

Lees het volledige bericht »
16 juli 2019

VVE-update: de termijn voor het vernietigen van een onredelijk besluit van de vergadering

Dat het Nederlandse systeem van VVE’s tot veel discussies, ruzies en procedures leidt, is ons als vastgoedadvocaten meer dan bekend. Wat wil je ook als je een (soms groot) aantal mensen, die elkaar niet van tevoren kennen en elkaar dus niet hebben uitgezocht, verplicht samen besluiten te nemen over het gebouw waarin zij wonen.

Lees het volledige bericht »
16 juli 2019

Wijzigingen in het arbeidsrecht: de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum gelden er dus gewijzigde regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.
Al eerder hebben wij u geïnformeerd over het wetsvoorstel WAB. Nadat dat voorstel op 5 februari 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen, is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Doel van de wet is te zorgen voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten.

Lees het volledige bericht »
16 juli 2019

Update: relevante wijzigingen in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Per 1 januari 2020 gaat in Amsterdam de (nieuwe) Huisvestingsverordening (HVV 2020) gelden. Op 1 juni 2019 heeft het college van B&W een ontwerp ter inzage gelegd. Het ontwerp moet na een inspraakperiode van zes weken en eventuele aanpassingen door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het ontwerp bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de HVV 2016. Dit nieuwsbericht gaat in op de belangrijkste wijzigingen inzake het woningdelen.

Lees het volledige bericht »
08 juli 2019

Eigenaar pand blijft onder omstandigheden verantwoordelijk voor overtredingen huurder van Woningwet en Huisvestingswet (deel II)

In het artikel van 22 oktober 2018 berichtte ik al dat de eigenaar van een pand onder omstandigheden verantwoordelijk kan worden gehouden voor overtredingen van de Woningwet en de Huisvestingswet door een huurder. Het is aan de pandeigenaar om aannemelijk te maken dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

Lees het volledige bericht »
01 juli 2019

Wetsvoorstel Toeristische verhuur van woonruimte naar Raad van State

Eerder dit jaar werd bekend dat de Rijksoverheid gemeenten meer wettelijke bevoegdheden wil geven om vakantieverhuur via verhuurplatforms (zoals AirBnB) in goede banen te leiden.

Lees het volledige bericht »
24 juni 2019

De ketenregeling met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 lieten wij u weten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen in de ketenregeling.

Lees het volledige bericht »
28 mei 2019

Eerste Kamer neemt Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum gelden er dus gewijzigde regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: