Engelse taal

Nieuws18 september 2018

Gewijzigde periode vakantieverhuur per 1 januari 2019 van max. 60 naar 30 dagen

Met ingang van 1 januari 2019 worden enkele wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2016 doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betreft de toegestane periode van vakantieverhuur die zal worden teruggebracht van 60 naar 30 dagen. De inspraakperiode hiervoor loopt nog tot en met 28 september 2018. Ingediende reacties zullen worden meegenomen in de besluitvorming.

Lees het volledige bericht »
18 september 2018

Actualiteiten woningdelen: Tweede evaluatie woningdelen en mogelijke wijzigingen per 1 januari 2020

Op 20 juli 2018 verscheen er een publicatie van de gemeente Amsterdam op haar eigen website met de (nogal scherpe) titel ‘Poot uitdraaiende huisjesmelkers aangepakt’. In dat artikel suggereert de gemeente onder meer dat het een voldongen feit is dat per 1 januari 2020 in zogenoemde vergunningen voor woningdelen (omzettingsvergunningen) als voorwaarde wordt opgenomen dat iedere woningdeler in Amsterdam een individueel huurcontract moet hebben.

Lees het volledige bericht »
18 september 2018

(Bij wie) is uw maaltijdbezorger eigenlijk in loondienst?

Deze vraag stond centraal in een recente procedure bij de Kantonrechter in Amsterdam. De zaak was aangespannen door een fietser van Deliveroo. De Kantonrechter kwam tot de conclusie dat er tussen deze fietser en Deliveroo geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Lees het volledige bericht »
18 juli 2018

Compensatieregeling transitievergoeding aangenomen door de Eerste Kamer

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over verschillende plannen tot wijziging van het huidige ontslagrecht. Onderdeel daarvan was het plan tot compensatie van transitievergoedingen betaald na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatieregeling is nu in sneltreinvaart door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen en zal per 1 april 2020 van kracht worden.

Lees het volledige bericht »
16 juli 2018

Raad van State vernietigt weigering omgevingsvergunning Wallenpand door gemeente Amsterdam

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat de gemeente Amsterdam onterecht een omgevingsvergunning heeft geweigerd op grond van de Wet Bibob. De uitspraak bevat een oordeel over de toepassing van artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het is de eerste keer dat de Afdeling in een bibob-zaak een oordeel geeft over de toepassing van deze bepaling.

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 10 oktober 2017 werd het Regeerakkoord Rutte III gepresenteerd. Wij hebben u toen geïnformeerd over de belangrijkste daarin opgenomen wijzigingen op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder. Hoe staat het er nu voor?

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

“Bestemmingsplannen en vergelijkbare ruimtelijke plannen zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen.” Dit staat in een niet-bindend advies dat Staatsraad Advocaat-Generaal (A-G) Widdershoven op 6 juni 2018 heeft uitgebracht aan de Raad van State. De Raad van State had de A-G om zijn advies gevraagd in een nog lopende zaak die door een aantal personen en bedrijven was aangespannen tegen de ontwikkeling van een windpark bij Zeewolde.

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Ook ontruimingsbescherming voor gebruiker flexplek?

Er zijn tegenwoordig steeds meer aanbieders van ‘flexplekken’ in bedrijfsverzamelgebouwen. Denk uiteraard aan Regus, maar ook WeWork of The Office Operators (TOO). Je kan dan van deze aanbieders een bureau huren op flexibele basis en indien gewenst ook allerlei aanvullende diensten afneme

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Nieuwe regelgeving franchising

“Ruzie met franchisenemers doorkruist verkoopplannen Hema” kopt Hp/De Tijd op 4 december afgelopen jaar. Ook andere media berichten over de strijd tussen de Hema en haar franchisenemers, die naar verluid gaat over verdeling van de inkomsten uit de Hema-webshop. Dit laat zien welke impact franchising kan hebben en welke risico’s eraan kleven. Franchising is tegenwoordig een veelgebruikte samenwerkingsvorm. Het aantal conflicten rondom franchising neemt echter ook toe. Om deze samenwerkingsvorm meer handen en voeten te geven, wil de Nederlandse wetgever nieuwe regelgeving invoeren. In deze nieuwsbrief geven wij u een korte update over wat franchising eigenlijk is en de belangrijkste punten van de nieuwe regelgeving.

Lees het volledige bericht »
20 juni 2018

Warwick Legal Network in Legal 500

Zoals u wellicht weet maakt Labré advocaten deel uit van Warwick Legal Network (WLN). WLN is een internationaal netwerk van (nu) 40 middelgrote advocatenkantoren, verspreid over 28 landen. Via dit netwerk staan meer dan 500 gespecialiseerde advocaten en juristen over de hele wereld klaar om de cliënten van Labré van dienst te zijn.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: