Engelse taal

Update Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

Afbeelding

Ruim een week geleden heeft het kabinet aangekondigd dat de regeling omtrent de Werktijdverkorting is stopgezet. In plaats daarvan is het Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (“NOW”) in het leven geroepen. Eerder zijn de hoofdlijnen van de NOW gepubliceerd en de regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. In aanloop naar deze uitgewerkte regeling heeft Minister Koolmees op 24 maart jl. in een kamerbrief alvast antwoord gegeven op een aantal belangrijke vragen. Hieronder hebben we de uitgangspunten van de NOW die tot nu toe bekend zijn, voor u uiteengezet.

Hoofdlijnen NOW
Middels de NOW kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen voor hun loonkosten indien zij omzetverlies verwachten door de uitbraak van het coronavirus.

  • De – tot nu toe – bekende criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op basis van de NOW zijn:
  • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies en de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De werkgever committeert zich vooraf géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen (dus geen ontslagvergunningsaanvragen indienen via UWV).
  • De werkgever betaalt 100% van het loon door gedurende de periode van de tegemoetkoming.

Ook werkgevers die uit voorzorg de deuren sluiten, zoals rijinstructeurs en fysiotherapeuten, en bedrijven die wel geopend zijn maar minder toeloop krijgen, kunnen in aanmerking komen voor de NOW als zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Omzetverlies is dus het criterium en niet werkvermindering, aldus Minister Koolmees. De Minister heeft in aanvulling hierop nu ook duidelijk gemaakt dat door de werkgever niet hoeft te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan het omzetverlies. De werkgever hoeft dus niet aan te tonen of het omzetverlies het gevolg is van de corona maatregelen.

Welke werknemers vallen onder de NOW?
Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemers die bij hen in dienst zijn en blijven gedurende de aanvraagperiode en van wie zij het loon doorbetalen. Dit geldt ook voor de flexwerkers, zoals oproepkrachten, werknemers met nul-urencontracten en platformmedewerkers.

Ook het uitzendbureau en de payrollwerkgever kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor uitzendkrachten of payrollmedewerkers die bij hen in dienst zijn en door de opdrachtgever of inlener zijn ‘teruggestuurd’. Voor beide werkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Het kabinet doet met de invoering van de NOW regeling uitdrukkelijk een oproep aan alle werkgevers om werknemers in dienst te houden.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming die kan worden verstrekt is afhankelijk van de terugval in omzet van de werkgever. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom.         

Een voorbeeldberekening is de volgende: indien 50% van de omzet wegvalt, krijgt de werkgever een tegemoetkoming van 45% van de loonsom.

In de regeling zal nader worden uitgewerkt of het gaat om de netto of bruto loonsom en wat de definitie is van ‘loonsom’.

Duur tegemoetkoming
De tegemoetkoming wordt verstrekt voor een periode van 3 maanden. Deze kan eenmalig worden verlengd met nog eens 3 maanden (Nb: voor toekenning van de verlenging kunnen additionele voorwaarden worden gesteld).

Voorschot UWV na goedgekeurde aanvraag
UWV verstrekt een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming indien de aanvraag wordt goedgekeurd.

Achteraf zal worden beoordeeld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest van de werkgever en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Dit kan resulteren in een nabetaling dan wel terugbetaling van (een deel van) de verstrekte tegemoetkoming.

De wijze van bevoorschotting wordt nader uitgewerkt in de regeling.

Definitieve regeling NOW
De definitieve regeling wordt eind deze maand, dan wel begin april 2020, verwacht. Aanvragen van de tegemoetkoming is derhalve (nog) niet mogelijk. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen u op de hoogte brengen zodra de regeling wordt ingevoerd.

Mocht u vragen over hebben over de regeling of hulp nodig hebben bij de aanvraag ervan, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Nieuwsbericht d.d. 30 maart 2020
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: