Engelse taal

Wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ aangenomen door Tweede Kamer

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dit wetsvoorstel moet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen.

Zoals wij eerder al schreven, heeft de Raad van State zich over het wetsvoorstel al kritisch uitgelaten: de Raad stelde niet overtuigd te zijn van de voorgestelde maatregelen in het wetsvoorstel en is van mening dat, ook na de voorgestelde aanpassingen, er forse verschillen zullen blijven bestaan tussen werknemers onderling. Desondanks werd het wetsvoorstel ongewijzigd ingediend bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel ook beoordeeld. Ook zijn er verschillende amendementen op het wetsvoorstel ingediend door Tweede Kamerleden, waarvan er een aantal is aangenomen. Drie belangrijke wijzigingen van het wetsvoorstel ten opzichte van de eerdere versie, worden hieronder benoemd.

Proeftijd
Het conceptvoorstel van de WAB bevatte de mogelijkheid om de proeftijd te verlengen bij een contract voor onbepaalde tijd tot maximaal 5 maanden. In een contract voor bepaalde tijd van minimaal 2 jaar zou een maximale proeftijd van 3 maanden mogelijk zijn.

De Raad van State uitte al haar kritiek op deze wijziging omdat deze kan leiden tot een nieuwe variant van flexibele arbeid en een langere periode van onzekerheid voor werknemers.

De Tweede Kamer is met de Raad van State van mening dat de kans groot is dat er misbruik kan worden gemaakt van een verlenging van de proeftijd en heeft een amendement aangenomen dat het gehele voorstel tot verlenging van de proeftijd schrapt. Hiermee is de verlenging van de proeftijd van de baan.

Contracten jongeren tot 21 jaar
De WAB wil het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aantrekkelijker maken. Daarom wordt een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten voorgesteld.

Hierop wordt nu een uitzondering gemaakt: kortdurende arbeidsovereenkomsten voor jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken, vallen niet onder deze hoge premie. Zo wordt rekening gehouden met de specifieke aard van bijbaantjes door studenten. Bij deze groep is geen sprake van instroom in de WW en daarom ligt het toepassen van een hoge premie niet voor de hand.

Uitzondering regelgeving oproepcontracten
De regelgeving voor oproepcontracten wordt verscherpt ten aanzien van de oproeptermijn, de afzegtermijn voor een oproep en het aanbieden van een contract voor vaste arbeidsomvang na 12 maanden. Ook hierop is nu een uitzondering gemaakt: bij cao kan worden afgeweken van deze regelgeving voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.

De overige maatregelen die de WAB beoogt in te voeren, zoals de aanpassing van de transitievergoeding, de nieuwe ontslaggrond en de verruiming van de ketenregeling, blijven ongewijzigd. Indien u meer wilt weten over de beoogde maatregelen ten aanzien van flexibele arbeid en het ontslagrecht, verwijzen we u graag naar ons nieuwsbericht over het wetsvoorstel van juni 2018.

Vervolg
De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel wordt nu in de Eerste Kamer voortgezet. Het is (nog steeds) de verwachting dat het wetsvoorstel op 1 januari 2020 in werking zal treden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht..

Nieuwsbericht d.d. 13 februari 2019
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: