Engelse taal

Verbod op ‘me too’ in huurovereenkomst?

De heer Eduard Schaepman van flexplekaanbieder Tribes was de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Ditmaal met het persbericht dat Tribes in haar huurovereenkomsten een clausule gaat opnemen, op grond waarvan het contract wordt opgezegd na vrouwonvriendelijk gedrag.

Volgens Schaepman valt er alle gedrag onder dat ‘niet-respectabel’ is naar vrouwen: “Bij meldingen in dit kader zullen beide partijen door de vestigingsmanager worden gehoord. Die kan betrokkenen in de poppetjes van de ogen kijken en het gedrag bespreken. Afhankelijk van de uitkomst zullen wij eventueel de betrokken medewerker die over de schreef is gegaan, de toegang tot Tribes weigeren.”

Alhoewel Tribes bij hoog en bij laag beweert dat hier geen sprake is van een marketingstunt, lijkt de toegevoegde waarde van een dergelijke clausule op het eerste gezicht beperkt.

In de eerste plaats zal het nog maar de vraag zijn of Tribes in staat zal zijn het ‘niet-respectabel-gedrag’ te bewijzen, in het geval de overtreder betwist dat daar sprake van is geweest – dat is meestal het geval. Daarnaast wordt in de media gemeld dat Tribes de huurovereenkomst kan ‘opzeggen’ in geval van overtreding. Uit het gebruik van het woord ‘opzeggen’ maken wij op dat de clausule is vormgegeven als een tussentijdse opzegmogelijkheid voor verhuurder in geval van overtreding. Omdat echter sprake zal zijn van een huurovereenkomst kantoorruimte, betekent dit ook dat de huurder in kwestie na opzegging aanspraak kan maken op ontruimingsbescherming via de weg van artikel 7:230a BW. Kortom, de overtreder in kwestie zal, als de overtreding al bewezen kan worden, niet eens direct het veld behoeven te ruimen. De overtreder wint daarmee al gauw een jaar.

Dit is anders indien met ‘opzeggen’ het ontbinden van de huurovereenkomst is bedoeld. Die ontbinding sorteert wel direct effect, maar kan alleen door de rechter worden uitgesproken. De betreffende, overtredende huurder zal dan gedurende de looptijd van die procedure – opnieuw: een jaar – nog kunnen blijven zitten. Bovendien is een speciale clausule hiervoor niet direct vereist – het spreekt voor zich dat een ‘goed huurder’ zich onthoudt van grensoverschrijdend gedrag.

Een snelle beëindiging levert de clausule dus niet op, zodat die in zoverre een ‘papieren tijger’ lijkt te zijn. Het lijkt ons een beter alternatief om een forse boete te stellen op het onwenselijke gedrag. Dat gedrag zal dan wel nauwkeurig omschreven moeten worden, wil die boete kunnen worden opgelegd.

Er zijn dus nog wel wat juridische haken en ogen, maar die doen niet af aan de boodschap van Tribes. Tribes maakt hiermee duidelijk dat zij al haar huurders een veilige werkomgeving wil bieden en dat zij zwaar tilt aan grensoverschrijdend gedrag. En dat is uiteraard alleen maar toe te juichen.

 

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boermr. Stefan Pentingamr. Stephan Kloosterman of mr. Tim Sanders van de sectie Vastgoed. 

Nieuwsbericht d.d. 18 december 2018
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

 

 

« Terug

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: