Engelse taal

Wet Arbeidsmarkt in Balans naar Tweede Kamer

In juni 2018 hebben wij op onze website een update gepubliceerd over de stand van zaken met betrekking tot de wijzigingen in het arbeidsrecht, meer specifiek de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onlangs heeft de Raad van State haar advies over de WAB, gepubliceerd en is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit artikel brengen we u weer op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel.

Doel van de WAB
Het wetsvoorstel beoogt de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om werknemers in vaste dienst te nemen. Met de invoering van de WAB zou het makkelijker en goedkoper moeten worden om vast personeel te ontslaan – er komt een nieuwe ontslaggrond – en krijgen werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming, omdat zij onder meer sneller aanspraak kunnen maken op een ontslagvergoeding.

Voor een uitgebreider overzicht van de voorgestelde nieuwe regels, verwijzen we u naar ons artikel van 20 juni 2018. Dit artikel is gepubliceerd op onze website.

Advies Raad van State
De Raad van State heeft intussen een kritisch advies geschreven over het wetsvoorstel. De Raad stelt in haar advies dat zij niet overtuigd is van de voorstellen in de WAB en dat er na de voorgestelde aanpassingen forse verschillen zullen blijven bestaan tussen werknemers onderling. Met name voor werkenden met een zwakke positie op de arbeidsmarkt biedt de WAB onvoldoende bescherming.

Daarnaast zullen de maatregelen juist leiden tot nieuwe problemen op de arbeidsmarkt, aldus de Raad van State. De Raad is onder meer van mening dat de verlengde proeftijd, tot maar liefst 5 maanden, gebruikt kan worden als een nieuwe variant van flexibele arbeid en daarnaast voor een aanzienlijk langere periode van onzekerheid voor de werknemer zorgt.

Ook de mogelijkheid van het geven van drie jaarcontracten op rij en de maatregelen voor payrollers – hen moeten bijvoorbeeld minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers binnen de organisatie van de inlener worden aangeboden – zullen volgens de Raad niet voor meer vaste banen zorgen en juist ontwijkingsmogelijkheden creëren voor werkgevers.

Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
De Raad van State heeft daarom geadviseerd om het voorstel in de huidige vorm niet bij de Tweede Kamer in te dienen en de nodige aanpassingen te verrichten. Desondanks is het wetsvoorstel met slechts enkele technische wijzigingen op 7 november 2018 door Minister Koolmees ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer gaat zich nu buigen over de inhoud; de eerste rondetafelgesprekken zijn al ingepland. De WAB gaat steeds meer vorm krijgen en het streven is nog steeds om de wet op 1 januari 2020 in werking te laten treden. In het wetgevingsproces kan er echter ook nog het nodige wijzigen. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht..

Nieuwsbericht d.d. 18 december 2018
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: