Engelse taal

Eigenaar van pand blijft onder omstandigheden verantwoordelijk voor overtredingen huurder van Woningwet en Huisvestingswet

Een bestuurlijke boete in verband met overtreding van – onder andere – de Woningwet en Huisvestingswet kan worden opgelegd aan zowel de overtreder als aan degene die voor de overtreding verantwoordelijk kan worden gehouden. In zijn uitspraak van 17 oktober jl. (ECLI:NL:RVS:2018:3367) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) nog eens bevestigd dat op de verhuurder een zorgplicht rust dat het gehuurde wordt gebruikt overeenkomstig de daarvoor geldende (publiekrechtelijke) regels. Deze zorgplicht houdt in dat de verhuurder zich tot op zekere hoogte dient te informeren over het gebruik dat van het gehuurde wordt gemaakt. Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van het door hem verhuurde pand dient de verhuurder aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand in strijd met de daarvoor geldende (publiekrechtelijke) regels wordt gebruikt.  

De enkele omstandigheid dat de pandeigenaar in de huurovereenkomst heeft opgenomen dat het pand niet illegaal mag worden gebruikt en dat de huurder de verantwoordelijkheid zou dragen bij overtredingen, is voor de Afdeling onvoldoende. In de casus die heeft geleid tot de uitspraak van 17 oktober jl. werd door de verhuurder voorts aangevoerd dat hij veel in het buitenland verbleef. Ook dit vormde voor de Afdeling geen reden om van het opleggen van een boete af te zien. De verhuurder kon immers ook vanuit het buitenland via internet controleren of het pand in strijd met de daarvoor geldende (publiekrechtelijke) regels werd aangeboden, dan wel een zaakwaarnemer inschakelen of het toezicht op het pand op een andere manier vorm geven.     

In een andere uitspraak van eveneens 17 oktober jl. (ECLI:NL:RVS:2018:3351) heeft de Afdeling nog eens bevestigd dat een beroep van de verhuurder op eerbiediging van de privacy van een huurder niet in de weg behoeft te taan aan het kunnen controleren van het gebruik van het pand door de verhuurder. Ook recentelijk in haar uitspraak van woensdag 19 december jl. oordeelde de Afdeling dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd aan de pandeigenaar die de woonruimte in gebruik geeft aan huurders en deze huurders niet over een huisvestingsvergunning beschikken. Kortom, pandeigenaren dienen van hun zorgplicht serieus werk te maken. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende - niet limitatieve - maatregelen/acties:

  • voldoende onderzoek naar identiteit en liquiditeit van de huurder;
  • bijhouden van een toereikende administratie;
  • opnemen van bepalingen met betrekking tot inspecteren van de (binnenzijde van de) woning;
  • inspecties (minimaal 2X per jaar) ook daadwerkelijk - laten uitvoeren;
  • regelmatige controle adres pand op internet (Airbnb, booking.com etc.);
  • opnemen van expliciete verbodsbepaling op illegale hennepkwekerij/prostitutie/toeristenverhuur in huurovereenkomst;
  • het opnemen van een verhaalsbeding en/of boete in de huurovereenkomst jegens de huurder;
  • aanstellen van een zaakwaarnemer indien u zelf niet bij machte bent om controle uit te voeren.


Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. José Veldman van de sectie Bestuursrecht.  

Nieuwsbericht d.d. 22 oktober 2018
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

 

 

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: