Engelse taal

Een gedeeltelijk ontslag geeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding

Werknemers die na langdurige ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden minder moeten gaan werken, hebben recht op een gedeeltelijke transitievergoeding, zo oordeelde de Hoge Raad in een arrest op 14 september 2018.

In het arrest van de Hoge Raad ging het om een werkneemster die meer dan twee jaar ziek was. Haar arbeidsovereenkomst werd door de werkgever beëindigd, onder gelijktijdige aanbieding van een arbeidsovereenkomst voor 55% van de uren die zij voorheen werkte. Voor de overige 45% ontving zij namelijk een WIA-uitkering.

De werkneemster wilde, in verband met de opzegging, een transitievergoeding ontvangen van haar werkgever. Deze weigerde, waarop zij een rechtszaak aanspande.

In eerste instantie kende de Kantonrechter een gedeeltelijke transitievergoeding toe, namelijk voor 45%. De werkgever ging in hoger beroep, waarna het Hof de uitspraak van de Kantonrechter vernietigde. Volgens het Hof bestaat de aanspraak op een transitievergoeding alleen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst; dit was niet aan de orde omdat er direct een nieuw dienstverband werd aangeboden.

De Hoge Raad kan zich niet vinden in het oordeel van het Hof en kende de transitievergoeding wel, gedeeltelijk, toe. Volgens de Hoge Raad dient de gedeeltelijke transitievergoeding te worden berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd. Ook dient bij de berekening te worden uitgegaan van het salaris dat de werknemer verdiende bij het volledige dienstverband.

Tot slot (en ten overvloede) heeft de Hoge Raad nog een aantal vuistregels voor de praktijk meegegeven. In de eerste plaats wijst de Hoge Raad erop dat de aanspraak op een transitievergoeding niet alleen bij deeltijdontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid geldt. Ook in andere situaties waarin de omvang van de arbeidsovereenkomst door “omstandigheden” beperkt moet worden zou recht op een transitievergoeding kunnen bestaan. De Hoge Raad noemt met name het deeltijdontslag wegens verval van (een deel van) een functie.

Voor toekenning van een gedeeltelijke transitievergoeding is het verder van belang dat:

  • er sprake is van een substantiële vermindering van de arbeidsduur. Dat wil zeggen: de werknemer moet ten minste 20% van zijn arbeidsuren verliezen; en
  • er sprake is van een structurele vermindering van de arbeidstijd: de vermindering van de arbeidsuren moet blijvend zijn.

Tot slot wijzen we u op de compensatie door het UWV van de transitievergoeding waarover wij u eerder informeerden. Deze compensatieregeling zal, zo menen wij, ook van toepassing zijn indien de arbeidsovereenkomst van langdurig zieke werknemers gedeeltelijk wordt beëindigd en er een gedeeltelijke transitievergoeding wordt betaald.  


Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen of mr. Saskia Boonstra van de sectie Arbeidsrecht.

Nieuwsbericht d.d. 24 september 2018
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: