Engelse taal

Alternatieve (MKB-)financiering

Ondernemers hebben vroeg of laat externe financiering nodig. Is het niet vanwege expansiedrift of nieuwe investeringen, dan wel om financiële problemen het hoofd te bieden. Een MKB-ondernemer kan een ‘traditionele’ financiering verkrijgen door een bancaire financiering af te sluiten. Maar MKB-ondernemers hoeven allang niet meer naar een bank voor een financiering. Goede alternatieven zijn inmiddels in ruimte mate voorhanden op de Nederlandse financieringsmarkt. Een van deze alternatieven die op dit moment nog relatief nieuw en onbekend is, heet direct lending. Maar direct lending is zeker niet de enige alternatieve financieringsvorm. Je vraagt je dan ook af waarom ondernemers niet massaal overstappen op vormen van alternatieve financiering. In dit artikel bespreken we daarom een aantal alternatieve financieringen en welke kansen deze bieden voor het MKB.

Wat is alternatieve financiering?
Alternatieve financiering is niet-bancaire financiering. Voorbeelden zijn:

  • Crowdfunding
  • Microkrediet
  • Factoring
  • Leasing
  • Business angels
  • Ketenfinanciering
  • Kredietunie
  • Participatiemaatschappijen
  • Direct lending
  • Venture capital fondsen

Frappant is dat deze alternatieve financieringsvormen al tijden volop ook voor het MKB beschikbaar zijn, maar dat het MKB daarvan weinig tot geen gebruikt maakt. Uit de meest recente Financieringsmonitor die naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat dat twee op de tien MKB-ondernemers zich oriënteert op een alternatieve financiering, maar dat het gros uiteindelijk (toch) naar een bank stapt. Redenen hiervoor zijn onbekendheid met alternatieve financieringen en de risico’s en het feit dat het aanbod aan alternatieve financieringen versplinterd is. Daarnaast speelt mee de gedachte dat de bank de onderneming en de persoon daarachter nu eenmaal kent. Hiermee wordt echter voorbij gegaan aan de kracht van alternatieve financiering. Die zit ‘m namelijk in de flexibiliteit en in het feit dat de MKB-ondernemer kan kiezen voor een ‘gestapelde financiering’, namelijk door verschillende financieringsvormen te combineren. Dit kan zelfs in combinatie met een traditionele bankfinanciering.

Direct lending
Direct lending is een financieringsmethode waarbij private partijen, zoals hedge funds, private equity en verzekeringsmaatschappijen, fondsen oprichten waarin investeerders (zoals zijzelf) kunnen investeren om dit geld vervolgens uit te lenen aan ondernemers. Direct lending is komen ‘overwaaien’ uit Amerika. Onlangs verscheen in het FD een artikel met als kop: “Alternatieve mkb-financiering is nog steeds versplinterd”. Het artikel beschrijft een nieuw direct lending-fonds dat wordt gefinancierd door het bekende private equity huis KKR. Met dit fonds, dat naar verluid € 1 miljard bedraagt, wil KKR een alternatief bieden voor MKB-ondernemers die op zoek zijn naar schuldfinanciering.

Direct lending komt neer op het verstrekken van onderhandse leningen. De looptijd is vaak ongeveer 5 jaar en de leningen zijn niet verhandelbaar. De voorwaarden van de overeenkomst worden nauwgezet afgestemd op de MKB-onderneming en het doel van de financiering (bijvoorbeeld een investering in nieuwe machines, financiering van een overname of om tijdelijke liquiditeitskrapte het hoofd te bieden). Uiteraard zal de aanbieder van direct lending zekerheden (pandrechten) willen hebben en zal rente worden bedongen. Maar de voorwaarden zijn dus flexibel en partijen kunnen op veel punten afwijken van de geijkte paden.

 

De fondsen die direct lending aanbieden hebben ieder hun eigen criteria waar potentiële kredietnemers aan moeten voldoen (bijvoorbeeld minimale omvang omzet en winst). Een voordeel is wel dat de fondsen zich richten op ‘vergelijkbare’ MKB-ondernemers met zelfde soort kredietwensen, waardoor zij goed kunnen inspelen op de wensen van de MKB-ondernemer en zo leningen kunnen verstrekken die zijn afgestemd om de onderneming en de kapitaalstructuur (maatwerk).

Risico’s
Uiteraard zijn er risico’s verbonden aan een alternatieve financiering. Het blijft per slot van rekening een lening. Waar banken zich te houden hebben aan zorg(vuldigheids)plichten, geldt dat minder voor aanbieders van alternatieve financieringen. Daarnaast staan aanbieders van alternatieve financieringen niet onder toezicht van de AFM; het is immers (nog) geen gereguleerde markt. Het is aan de MKB-ondernemer om zich goed te laten adviseren om tussen de aanbieders het kaf van het koren te scheiden.

 

Heeft u een vraag over een direct lending of wenst u in het kader van een traditionele of alternatieve (MKB-) financiering advies? Neem dan contact op met mr. Sjef Bartels of mr. Jordi de Pijper van de sectie Ondernemingsrecht.

Nieuwsbericht d.d. 18 september 2018
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.


« Terug

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: