Engelse taal

Ook de Hoge Raad zegt: Makelaars, leef die Meetinstructie na!

Eén van de belangrijkste zoekcriteria bij de zoektocht naar een nieuwe woning is, voor bijna iedere koper, het woonoppervlak van de woning. Maar wat nu als achteraf, als de koop eenmaal in kannen en kruiken is, blijkt dat het op funda of in de verkoopbrochure vermelde woonoppervlak niet juist was?

De teleurgestelde koper kan er in dat geval voor kiezen de verkoper of de verkopend makelaar aan te spreken tot schadevergoeding. Tegenwoordig kiezen kopers steeds vaker voor die laatste. Dit heeft alles te maken met de zogeheten Meetinstructie

In 2010 hebben de grote makelaarsverenigingen – NVM, VBO, VastgoedPro – de bij hen aangesloten makelaars namelijk verplicht de door hen beheerde woningen op te meten conform de Meetinstructie. In die Meetinstructie is precies bepaald hoe een woning dient te worden gemeten, of balkons meetellen als gebruiksoppervlakte, hoe een bergruimte moet worden gekwalificeerd etc.

Gelet op dit verplichte karakter van de Meetinstructie werd sindsdien in de lagere rechtspraak vrij algemeen aangenomen dat een aangesloten makelaar per definitie onrechtmatig handelde jegens de koper indien de hij de Meetinstructie niet of niet correct naleefde en daardoor een onjuist woonoppervlak vermeldde. In een recente procedure voor de Hoge Raad heeft een makelaar die automatische aansprakelijkheid echter ter discussie gesteld. De makelaar betoogde dat het enkele niet-naleven van de Meetinstructie niet genoeg is voor het oordeel dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. Daarvoor is – aldus de makelaar – meer nodig.

Op 13 juli 2018 heeft Hoge Raad dit betoog verworpen. De Hoge Raad overweegt dat het bestaan van de Meetinstructie ervoor zorgt dat een koper ervan uit mag gaan dat de door een aangesloten makelaar vermelde oppervlaktematen juist zijn. Blijkt dat achteraf niet zo te zijn, dan heeft de makelaar in principe onrechtmatig gehandeld.

En maakt het dan nog uit of de makelaar in de verkoopbrochure heeft vermeld dat aan de daarin opgenomen gegevens geen rechten kunnen worden ontleend, of andere woorden van gelijke strekking? Nee, zo beslist de Hoge Raad. Een dergelijke standaardmededeling is onvoldoende om afbreuk te doen aan het vertrouwen dat de koper aan het verplichte karakter van de Meetinstructie mag ontlenen.

Na deze uitspraak van de Hoge Raad kan er weinig discussie meer bestaan over de aansprakelijkheid van een makelaar die de Meetinstructie niet heeft nageleefd voor de schade van de koper. Dus makelaars, u weet wat u te doen staat.  

 

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boermr. Stefan Pentingamr. Stephan Kloosterman of mr. Tim Sanders van de sectie Vastgoed. 

Nieuwsbericht d.d. 18 september 2018
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: