Engelse taal

Illegale verhuur aan toeristen is woningonttrekking en op die grond beboetbaar

Het afgelopen jaar hebben wij u meerdere keren geïnformeerd over het optreden van de gemeente Amsterdam tegen illegale verhuur van woningen aan toeristen (zie publicaties 19/5).
Recentelijk heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (link) uitspraak gedaan in een kwestie waarbij aan twee tussenpersonen verschillende bestuurlijke boetes zijn opgelegd voor de verhuur van in totaal vijf woningen aan toeristen. Grondslag voor het opleggen van de boetes vormde het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad zonder de daarvoor benodigde (woningontrekkings)vergunning.

Reeds eerder heeft de Afdeling (link uitspraak 27 juli 2016)overwogen dat onttrekking in de zin van de Huisvestingswet slechts kan plaatsvinden, indien het desbetreffende gebouw op enig moment is bestemd voor permanente bewoning. Of dat het geval is moet volgens de Afdeling worden beoordeeld aan de hand van objectieve maatstaven, waarbij het feitelijk gebruik niet doorslaggevend is.

De Afdeling heeft in haar recente uitspraak verduidelijkt dat als objectieve maatstaf van belang is hoe een woning is geregistreerd. Indien uit de daarvoor bestemde registers volgt dat een adres geregistreerd staat met de bestemming woning, betekent dit dat de woning op enig moment bestemd was voor permanente bewoning. Of er feitelijk op enig moment wel of niet iemand volgens de basisregistratie persoonsgegevens op het adres ingeschreven heeft gestaan, is niet relevant.

Woningontrekking wordt derhalve snel aangenomen. Zeker nu de Afdeling vorig jaar (link naar 15 maart 2017) al heeft overwogen dat ook in geval van eenmalige verhuur aan toeristen moet worden aangenomen dat een woning niet beschikbaar is voor duurzame bewoning, en derhalve sprake is van woningonttrekking.

Hoewel op het bestuursorgaan in beginsel de bewijslast rust dat sprake is van verhuur aan toeristen, was het in dit geval voor het bestuursorgaan een koud kunstje om het benodigde bewijs te leveren. De woningen bleken immers op identieke wijze te zijn ingericht met dezelfde meubels en hetzelfde bedlinnen. Bovendien werden er in de woningen geen persoonlijke spullen aangetroffen en lagen er geen etenswaren in de koelkast. Tot slot lag in iedere woning een informatiemap met informatie voor gasten. Er bestond derhalve voor de Afdeling geen enkele twijfel dat sprake was van verhuur aan toeristen.

Illegale verhuur aan toeristen wordt in de rechtspraak al snel aangenomen. De risico’s zijn niet onaanzienlijk. De hoogte van de bestuurlijke boete voor het zonder vergunning onttrekken van een woning aan de woningvoorraad is inmiddels (hoogte nog invullen). Het aanvechten van een bestuurlijke boete is uiteraard mogelijk (zie artikel 5/12), maar u staat wel achter met één tegen nul.     

 

Labré advocaten zal de ontwikkelingen blijven volgen en zal u op de hoogte houden via de website. Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met  mr. R. Riddermr. D. op de Hoek en mr. J. Veldman van de bestuursrechtsectie van Labré advocaten.

Nieuwsbericht d.d. 26 februari 2018

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: