Engelse taal

Nieuws06 november 2017

Geen ondertekende koopakte, wel een koopovereenkomst?

Het komt in de vastgoedmarkt met enige regelmaat voor dat een verkoper onverwachts weigert om mee te werken aan de ondertekening van de koopakte, bijvoorbeeld omdat hij inmiddels een beter bod heeft gekregen van een derde. In Amsterdam wil dit met name nog wel eens het geval zijn bij de verkoop van woningen als gevolg van de grote schaarste van woningen.

Lees het volledig bericht »
23 oktober 2017

Bestuurlijke waarschuwing, een besluit waartegen je een rechtsmiddel kunt aanwenden?

‘Three strikes and you’re out’. In het handhavingsbeleid van een bestuursorgaan komt het geregeld voor dat bij een eerste of tweede overtreding wordt volstaan met een bestuurlijke waarschuwing. Het herhaaldelijk waarschuwen rechtvaardigt vervolgens dat er een handhavingsbesluit wordt opgelegd bij een derde overtreding. Op dit moment is de lijn in de rechtspraak dat een waarschuwing in beginsel geen besluit is - het is op zichzelf niet gericht op een rechtsgevolg - zodat daar geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen kunnen worden aangewend.

Lees het volledig bericht »
20 oktober 2017

Vordering indienen in het faillissement WF dienstverlening in vastgoed B.V. (de Woonfabriek te Amsterdam)

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) van 3 oktober jl. is het faillissement van WF dienstverlening in vastgoed B.V. (“de Woonfabriek”) uitgesproken met aanstelling van mr. C. Dullaart als curator.

Lees het volledig bericht »
16 oktober 2017

Incasso van debiteuren in Europa

Onbetaalde facturen, ieder bedrijf heeft daar weleens mee te maken. Des te vervelender als de debiteur in het buitenland is gevestigd. Wordt het afboeken of kosten maken om toch proberen de factuur te innen? Toch kan incasso binnen de Europese Unie makkelijker zijn dan gedacht. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om op eenvoudige wijze een vordering op een debiteur gevestigd in een andere lidstaat binnen de Europese Unie te innen.

Lees het volledig bericht »
16 oktober 2017

Woonfraude melden? Verhuurders opgelet!

Al enige jaren wordt op de website van de gemeente Amsterdam vermeld dat wie een vermoeden van woonfraude heeft, dit bij de gemeente (Meldpunt Zoeklicht) kan melden.

Lees het volledig bericht »
11 oktober 2017

Geen nieuwe toeristenwinkels in Amsterdam Centrum

Op 5 oktober 2017 maakte de gemeente Amsterdam bekend een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ te hebben genomen met als doel om ‘toeristenwinkels’ zoveel mogelijk uit het stadshart te weren. Een voorbereidingsbesluit is een instrument uit de Wet ruimtelijke ordening dat, vooruitlopend op een regeling in een nieuw bestemmingsplan, een slot kan zetten op ongewenste ontwikkelingen in het plangebied. De gemeente heeft hiermee een halt toegeroepen aan de verschraling van het winkelaanbod en een afname van de leefbaarheid in het centrum

Lees het volledig bericht »
11 oktober 2017

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Lees het volledig bericht »
10 oktober 2017

Het Regeerakkoord Rutte III en de arbeidsovereenkomst


Op 10 oktober 2017 is het Regeerakkoord Rutte III gepresenteerd. Onderstaand treft u een samenvatting van de belangrijkste daarin opgenomen wijzigingen op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Voorgenomen wijzigingen op het gebied van (gedifferentieerde) sociale lasten, verlofregelingen, stimuleringsmaatregelen en pensioen laat ik voor nu buiten beschouwing.

Lees het volledig bericht »
25 september 2017

De verzwakte positie van de accountant in faillissement

Het is een bekende discussie die in menig faillissement speelt: de curator wil de administratie hebben, maar de accountant is niet betaald en weigert deze af te geven. Dat wil zeggen, hij wil deze best afgeven, maar alleen als de curator zijn facturen voldoet. Daar heeft de curator doorgaans weinig zin in. Ziedaar het conflict.

Lees het volledig bericht »
14 september 2017

Woning verhuren? Let op de meldplicht

Vanaf 1 oktober 2017 voert de gemeente Amsterdam een meldplicht vakantieverhuur in om de negatieve gevolgen van toeristische verhuur van woningen te beperken. Dit betekent dat indien u uw woning wilt verhuren, u verplicht bent om dit bij de gemeente te melden. Laat u dit na, dan riskeert u een boete van minimaal € 6.000, -

Lees het volledig bericht »

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: