Engelse taal

Nieuws20 juli 2017

Let op bij huurovereenkomsten met afwijkende bedingen!

Indien sprake is van de verhuur van een object dat valt onder het regime van artikel 7:290 e.v. BW (zoals winkels, restaurants, hotels) gelden er diverse dwingendrechtelijke bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de voorgeschreven duur van de huurovereenkomst (2 jaar of korter en anders tenminste 5 + 5 jaar) of de mogelijkheid tot markthuurprijsaanpassing.

Lees het volledig bericht »
20 juli 2017

De ondernemings- en insolventierechtadvocaten van Labré in het nieuws

De advocaten van Labré mengen zich regelmatig in het wetenschappelijke debat. De afgelopen maand verschenen twee artikelen: een artikel van mr. Carry Dullaart over de positie van verhuurders en garanten bij leegstandschade en een artikel van mr. Sjef Bartels over de levensverzekering in het faillissement.

Lees het volledig bericht »
20 juli 2017

Werknemers genieten bij “flits-faillissement” toch meer bescherming dan gedacht.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs, in een Nederlandse zaak, geoordeeld dat op een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack (of flits-faillissement) de regeling overgang van onderneming moet worden toegepast.

Lees het volledig bericht »
20 juli 2017

Woonruimte verbouwen tot meerdere woonruimten? Let op uw vergunningen

Wie een woonruimte verbouwt tot meerdere woonruimten, heeft daar vaak verschillende vergunningen voor nodig. De meeste woningeigenaren denken dan direct aan de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1 onder a van de Wabo (de vroegere bouwvergunning).

Lees het volledig bericht »
09 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 geldt de achtergrond wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Heeft u ook te maken met ondernemingen die zeer lange betaaltermijnen gebruiken? Dan schiet de wetgever u vanaf 1 juli 2017 te hulp.

Lees het volledig bericht »
08 juni 2017

Opnieuw uitstel handhaving Wet DBA

Recent heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA opnieuw wordt uitgesteld.

Lees het volledig bericht »
19 mei 2017

Raad van State matigt boete voor illegale toeristische verhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft in een uitspraak van 5 april 2017 een boete van € 24.000,- gematigd die door de gemeente Amsterdam aan een pandeigenaar was opgelegd.

Lees het volledig bericht »
10 april 2017

Hof Amsterdam pakt de handschoen op in strijd tegen illegale toeristische verhuur (airbnb)

In twee recente arresten van het Gerechtshof Amsterdam maakt het hof korte metten met illegale toeristische verhuur van een woning in Amsterdam. Dit maakt de strijd tegen dergelijke toeristische (onder)verhuur makkelijker. 

Lees het volledig bericht »
10 april 2017

Concurrentie- en relatiebeding: hoe zit het ook alweer?

Onlangs is er een arrest van de Hoge Raad verschenen waarin de geldigheid van een relatiebeding centraal staat. 

Lees het volledig bericht »
05 april 2017

Labré advocaten top 20 M&A adviseurs

Labré is verheugd dat de uitbreiding van haar ondernemingspraktijk met Sjef Bartels en Carry Dullaart inmiddels ook door de pers is opgemerkt. 

Lees het volledig bericht »

Labré advocaten wederom opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2016 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: