Engelse taal

Nieuws10 oktober 2019

Nieuwe wetgeving tegen misbruik van turboliquidaties

Minister Dekker kondigt aan dat hij in 2020 met een wetsvoorstel komt waarin de verantwoordingsplicht van het bestuur bij de toepassing van de turboliquidatie wordt aangescherpt. Hij vindt dat er onder de huidige wetgeving te gemakkelijk misbruik van kan worden gemaakt en dat de rechtsbescherming van schuldeisers verbetering behoeft.

Lees het volledige bericht »
10 oktober 2019

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2020 het arbeidsrecht weer op de schop gaat. Ditmaal als gevolg van de invoering van de WAB.

Lees het volledige bericht »
10 oktober 2019

De kwalificatie van (huur)overeenkomsten: als het kwaakt als een eend…

Het is een veelvoorkomende misvatting dat de naam die partijen boven hun overeenkomst zetten (“Huurovereenkomst”, “Vaststellingsovereenkomst”) ook bepalend is voor het wettelijk regime dat op die huurovereenkomst van toepassing is. Zo wordt wel eens getracht een winkelruimte te verhuren op basis van een ROZ-model voor kantoorruimte, in de hoop daarmee aan de strengere huurbeschermingsbepalingen van het regime voor winkelruimte te ontkomen.

Lees het volledige bericht »
03 oktober 2019

De invoering van de cumulatiegrond en i-vergoeding per 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 informeerden wij u dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. In de afgelopen maanden informeerden wij u nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de cumulatie van ontslaggronden en i-vergoeding.

Lees het volledige bericht »
24 september 2019

Bent u verhuurder of huurder van kantoorruimte? Let op: de label C-verplichting komt eraan!

Wat houdt de label C-verplichting in?

Op 17 oktober 2018 is het Bouwbesluit (2012) gewijzigd. Sindsdien bevat het Bouwbesluit een artikel (artikel 5.11) dat bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 is verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter (energielabel C).

Lees het volledige bericht »
26 augustus 2019

De transitievergoeding met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 informeerden wij u dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding.

Lees het volledige bericht »
07 augustus 2019

Raad van State stelt rechtspraak samenhangcriterium Wet Bibob bij

De rechtspraak over de Wet Bibob staat nooit stil. Ruim 15 jaar na de invoering van de Wet Bibob moet de bestuursrechter nog steeds principiële knopen doorhakken over diverse aspecten van deze wet. Dat leidt in verreweg de meeste gevallen tot juridisch accurate rechterlijke beslissingen. Maar soms ook niet, zoals de recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) over het zogenoemde ‘samenhangcriterium’ van de b-grond van artikel 3 van de Wet Bibob, illustreert. In een uitspraak van 19 juli 2019 komt de Afdeling namelijk terug van een uitspraak die zij op 14 november 2018 deed over de toepassing van het samenhangcriterium in het kader van aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Lees het volledige bericht »
23 juli 2019

Wijzigingen voor oproepovereenkomsten met ingang van 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 lieten wij u weten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. De komende tijd informeren wij u graag nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de wijzigingen met betrekking tot oproepovereenkomsten.

Lees het volledige bericht »
17 juli 2019

Eerste AVG-boete na onrechtmatige inzage patiëntendossier reality-soapster

Op 16 juli 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’) bekendgemaakt dat in Nederland de eerste boete onder de AVG is opgelegd. Het gaat om een boete van 460.000 euro voor het HagaZiekenhuis in Den Haag wegens onvoldoende beveiliging van patiëntendossiers. Met deze actie volgt de AP verschillende andere Europese privacytoezichthouders die al boetes hebben uitgedeeld.

Lees het volledige bericht »
16 juli 2019

Hoge Raad buigt zich over beroep op dwaling bij rentederivaten

Veel ondernemers zijn in de eerste tien jaar van deze eeuw, vaak op aanraden of aandringen van hun bank, renteswaps (en andere rentederivaten) overeengekomen met hun bank. Hiermee dekten zij het risico af dat de variabele rente over hun lening bij de bank zou stijgen.
Een risico waar veel ondernemers mee te maken kregen, was dat zij bij tussentijdse beëindiging van een renteswap de marktwaarde van de swap moesten afrekenen.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: