Engelse taal

Nieuws19 februari 2018

Wilt u een Bed & Breakfast gaan exploiteren? Vergunning nodig per 1 januari 2019!

In ons nieuwsbericht van 14 september 2017 berichtten wij dat de gemeente per 1 oktober 2017 een meldingsplicht zou invoeren voor eigenaren die hun woning in het kader van ‘vakantieverhuur’ aan toeristen in gebruik willen geven. Bij deze vakantieverhuur gaat het om de verhuur van de gehele woning. Per 1 oktober 2017 is de meldingsplicht daadwerkelijk ingevoerd. Per 1 januari 2018 geldt er een maximumtermijn van 30 dagen per jaar (voorheen: 60 dagen) voor vakantieverhuur. Deze meldingsplicht bestond al voor Bed&Breakfast-verhuur, waarbij niet een gehele woning maar een gedeelte van een woning aan toeristen mag worden verhuurd.

Lees het volledig bericht »
19 februari 2018

BUY TO LET: vergunningplicht voor verhuur van woningen. Utopie of werkelijkheid?

Naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam van 15 februari jl. kopten diverse kranten dat Amsterdam een vergunningplicht gaat invoeren voor de verhuur van woningen. Meer in het bijzonder gaat het dan om woningen die door particuliere beleggers worden opgekocht om voor hoge huurprijzen door te verhuren (het zogenaamde buy to let).

Lees het volledig bericht »
05 februari 2018

‘Gedeeltelijke koop breekt geen huur?’

In de vastgoedbranche is de stelregel ‘koop breekt geen huur’ algemeen bekend. Hiermee wordt gedoeld op het bepaalde in artikel 7:226 Burgerlijk Wetboek, waarin – kort gezegd – is bepaald dat de rechten en verplichtingen van een verhuurder die overgaat tot verkoop van de verhuurde zaak, overgaan op de koper van die zaak. De koper wordt daarmee dus ‘automatisch’ de nieuwe verhuurder. Voor de huurder maakt deze wijziging van eigenaar, behalve op wat praktische punten, in principe niet uit.

Lees het volledig bericht »
05 februari 2018

Rechter: gemeente Amsterdam mocht ‘toeristische’ kaaswinkel in postcodegebied 1012 sluiten

Op 11 oktober 2017 publiceerden wij op onze website een nieuwsbericht over het zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ dat de gemeente Amsterdam heeft genomen met het doel om ‘toeristenwinkels’ zoveel mogelijk uit het stadshart te weren. Dit ‘voorbereidingsbesluit’ is op 6 oktober 2017 in werking getreden na publicatie in de Staatscourant op 5 oktober 2017.

Lees het volledig bericht »
05 februari 2018

Een nieuw instrument voor schuldsanering bij ondernemingen

Surseance werkt niet
Ondernemingen die in financiële moeilijkheden komen of dreigen te komen hebben in Nederland weinig mogelijkheden hun schulden te saneren. Het instrument dat daarvoor ooit werd bedacht, de surseance van betaling, is vaak ongeschikt. Deze procedure duurt te lang, is te duur en is te ingewikkeld.

Lees het volledig bericht »
05 februari 2018

#metoo op de werkvloer

#metoo, een onderwerp waar je de afgelopen tijd niet omheen kon. Het bracht een beweging op gang in Hollywood, maar ook dichter bij huis is dit een relevant onderwerp. Ook op de Nederlandse werkvloer hebben werknemers te maken met seksuele intimidatie.

Lees het volledig bericht »
30 januari 2018

Faillissement Kijkshop

Op 23 januari jl. is Kijkshop B.V. failliet verklaard. Daarmee zal wederom een bekende speler uit het retail-landschap verdwijnen.

Lees het volledig bericht »
11 januari 2018

Woningdelen: schriftelijke vragen raadsfracties VVD en D66 aan B&W

Eind december 2017 hebben de raadsleden Van Dantzig (D66) en Van Dijk (VVD) een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over het onderwerp ‘woningdelen’. 

Lees het volledig bericht »

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: