Engelse taal

Nieuws21 november 2019

Chaos in de Stopera over de voorgestelde wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2020

In ons nieuwsbericht van 7 november jl. schreven wij over de wijzigingen die per 1 januari 2020 gaan plaatsvinden in de (nieuwe) Huisvestingsverordening Amsterdam (HVV 2020).

Lees het volledige bericht »
18 november 2019

Stem nu voor Stephan Kloosterman, Magna Charta Publieksprijs 2019

Onze collega Stephan Kloosterman is met zijn blog over de kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie Huurrecht.

Lees het volledige bericht »
13 november 2019

Verplicht einde aan slapend dienstverband bij verzoek werknemer

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan omtrent de vraag of de werkgever verplicht is na twee jaar ziekte van zijn werknemer in te stemmen met diens voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Het betreft hier het beëindigen van de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’, een onderwerp dat al jarenlang ter discussie staat en waarover al veel is geprocedeerd.

Lees het volledige bericht »
07 november 2019

Welke wijzigingen gaan per 1 januari 2020 plaatsvinden in de Huisvestingsverordening Amsterdam?

Per 1 januari 2020 gaat in Amsterdam de (nieuwe) Huisvestingsverordening (HVV 2020) gelden. Op 1 juni jl. heeft het college van B&W een ontwerp van de HVV 2020 ter inzage gelegd. In de periode daaropvolgend zijn er veel zienswijzen (501) op de door het college voorgestelde wijzigingen naar voren gebracht. Het college heeft op die zienswijzen gereageerd in een Nota van Beantwoording. Daarin staat onder meer hoe het college omgaat met alle binnengekomen reacties. Een aantal suggesties is door het college overgenomen maar de meeste voorgestelde wijzigingen blijven zoals ze reeds in het ontwerp van de HVV 2020 waren opgenomen.

Lees het volledige bericht »
07 november 2019

Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland

Vandaag is op het jaarlijkse Jonge Balie Congres bekend geworden dat onze collega Francis ten Broeke is benoemd tot voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

Lees het volledige bericht »
10 oktober 2019

Nieuwe wetgeving tegen misbruik van turboliquidaties

Minister Dekker kondigt aan dat hij in 2020 met een wetsvoorstel komt waarin de verantwoordingsplicht van het bestuur bij de toepassing van de turboliquidatie wordt aangescherpt. Hij vindt dat er onder de huidige wetgeving te gemakkelijk misbruik van kan worden gemaakt en dat de rechtsbescherming van schuldeisers verbetering behoeft.

Lees het volledige bericht »
10 oktober 2019

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2020 het arbeidsrecht weer op de schop gaat. Ditmaal als gevolg van de invoering van de WAB.

Lees het volledige bericht »
10 oktober 2019

De kwalificatie van (huur)overeenkomsten: als het kwaakt als een eend…

Het is een veelvoorkomende misvatting dat de naam die partijen boven hun overeenkomst zetten (“Huurovereenkomst”, “Vaststellingsovereenkomst”) ook bepalend is voor het wettelijk regime dat op die huurovereenkomst van toepassing is. Zo wordt wel eens getracht een winkelruimte te verhuren op basis van een ROZ-model voor kantoorruimte, in de hoop daarmee aan de strengere huurbeschermingsbepalingen van het regime voor winkelruimte te ontkomen.

Lees het volledige bericht »
03 oktober 2019

De invoering van de cumulatiegrond en i-vergoeding per 1 januari 2020

Op 28 mei 2019 informeerden wij u dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) heeft aangenomen. De WAB wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en zal het arbeidsrecht op verschillende onderdelen belangrijk wijzigen. In de afgelopen maanden informeerden wij u nader over deze wijzigingen. In deze bijdrage: de cumulatie van ontslaggronden en i-vergoeding.

Lees het volledige bericht »
24 september 2019

Bent u verhuurder of huurder van kantoorruimte? Let op: de label C-verplichting komt eraan!

Wat houdt de label C-verplichting in?

Op 17 oktober 2018 is het Bouwbesluit (2012) gewijzigd. Sindsdien bevat het Bouwbesluit een artikel (artikel 5.11) dat bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 is verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter (energielabel C).

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: