Engelse taal

Nieuws04 juni 2020

NOW-regeling 2.0: het tweede steunpakket voor behoud van de werkgelegenheid

Sinds 6 april jl. kunnen werkgevers die een omzetdaling verwachten van minimaal 20% onder de NOW regeling en tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De huidige NOW-regeling loopt af op 1 juli 2020. Aanvragen onder deze regeling kunnen worden ingediend tot en met 5 juni a.s.

Lees het volledige bericht »
20 mei 2020

Gedoogconstructie voor een tweede woning in Amsterdam

In ons nieuwsbericht van 30 januari 2020 schreven wij over de uitspraak van 29 januari 2020 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die uitspraak heeft de Afdeling (kort samengevat) geoordeeld dat de Huisvestingswet 2014 aan het college van B&W van Amsterdam geen bevoegdheid geeft om vrijstellingen te verlenen van de vergunningplicht voor vakantieverhuur.

Lees het volledige bericht »
11 mei 2020

Update NOW-regeling: wijzigingen en uitbreiding toepassingsbereik

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), die op 6 april 2020 in werking is getreden. Vanaf deze datum kunnen werkgevers, die voldoen aan de vereisten van de regeling, een subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun loonkosten.

Lees het volledige bericht »
06 april 2020

Aanvragen voor de NOW kunnen vanaf vandaag (6 april 2020) worden ingediend

Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten inzien zij een omzetverlies verwachten van minimaal 20%. Voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden waar een werkgever aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht van 1 april jl.

Lees het volledige bericht »
01 april 2020

Vanaf 14 april a.s. aanvragen subsidie Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 is de definitieve regeling van de Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (“NOW”) gepubliceerd. Vanaf 14 april 2020 kunnen subsidieaanvragen onder deze regeling worden ingediend. In dit artikel hebben wij de subsidieaanvraag nader uitgewerkt. 

Lees het volledige bericht »
30 maart 2020

Update Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

Ruim een week geleden heeft het kabinet aangekondigd dat de regeling omtrent de Werktijdverkorting is stopgezet. In plaats daarvan is het Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (“NOW”) in het leven geroepen. Eerder zijn de hoofdlijnen van de NOW gepubliceerd en de regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. In aanloop naar deze uitgewerkte regeling heeft Minister Koolmees op 24 maart jl. in een kamerbrief alvast antwoord gegeven op een aantal belangrijke vragen. Wij hebben de uitgangspunten van de NOW die tot nu toe bekend zijn, voor u uiteengezet.

Lees het volledige bericht »
23 maart 2020

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet. In plaats daarvan is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. 

Lees het volledige bericht »
30 januari 2020

Regeling vakantieverhuur gemeente Amsterdam onverbindend verklaard

De gemeente Amsterdam biedt haar inwoners ten onrechte de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van het verbod om zonder vergunning woonruimte tot bewoning te onttrekken, bijvoorbeeld door deze aan toeristen te verhuren. Deze vrijstellingsmogelijkheid is in strijd met de Huisvestingswet en is daarom ‘onverbindend’. Dit betekent dat de gemeentelijke vrijstelling voor vakantieverhuur in Amsterdam niet meer geldt. Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gisteren in haar uitspraak bepaald.

Lees het volledige bericht »
20 januari 2020

Leg type arbeidsovereenkomst op tijd vast in uw loonadministratie

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Over deze wijzigingen hebben we u eerder geïnformeerd. Eén van deze wijzigingen betreft de WW-premiedifferentiatie: deze wordt per 1 januari 2020 bepaald op basis van het type arbeidsovereenkomst en niet langer op basis van de sector.

Lees het volledige bericht »

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: