Engelse taal

Nieuws14 september 2017

Woning verhuren? Let op de meldplicht

Vanaf 1 oktober 2017 voert de gemeente Amsterdam een meldplicht vakantieverhuur in om de negatieve gevolgen van toeristische verhuur van woningen te beperken. Dit betekent dat indien u uw woning wilt verhuren, u verplicht bent om dit bij de gemeente te melden. Laat u dit na, dan riskeert u een boete van minimaal € 6.000, -

Lees het volledig bericht »
06 september 2017

Herplaatsingsplicht: wat wordt er van de werkgever verwacht?

Afgelopen tijd zijn er enkele interessante uitspraken verschenen met betrekking tot de herplaatsingsplicht.

Lees het volledig bericht »
09 augustus 2017

Artikel van mr. Douwe op de Hoek over ‘De Wet Bibob: jurisprudentie' gepubliceerd

Recent is in het juridisch vakblad ‘De Gemeentestem’ een artikel van mr. Douwe op de Hoek gepubliceerd: ‘De Wet Bibob: jurisprudentie 2016.’

Lees het volledig bericht »
20 juli 2017

Let op bij huurovereenkomsten met afwijkende bedingen!

Indien sprake is van de verhuur van een object dat valt onder het regime van artikel 7:290 e.v. BW (zoals winkels, restaurants, hotels) gelden er diverse dwingendrechtelijke bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de voorgeschreven duur van de huurovereenkomst (2 jaar of korter en anders tenminste 5 + 5 jaar) of de mogelijkheid tot markthuurprijsaanpassing.

Lees het volledig bericht »
20 juli 2017

De ondernemings- en insolventierechtadvocaten van Labré in het nieuws

De advocaten van Labré mengen zich regelmatig in het wetenschappelijke debat. De afgelopen maand verschenen twee artikelen: een artikel van mr. Carry Dullaart over de positie van verhuurders en garanten bij leegstandschade en een artikel van mr. Sjef Bartels over de levensverzekering in het faillissement.

Lees het volledig bericht »
20 juli 2017

Werknemers genieten bij “flits-faillissement” toch meer bescherming dan gedacht.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs, in een Nederlandse zaak, geoordeeld dat op een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack (of flits-faillissement) de regeling overgang van onderneming moet worden toegepast.

Lees het volledig bericht »
20 juli 2017

Woonruimte verbouwen tot meerdere woonruimten? Let op uw vergunningen

Wie een woonruimte verbouwt tot meerdere woonruimten, heeft daar vaak verschillende vergunningen voor nodig. De meeste woningeigenaren denken dan direct aan de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1 onder a van de Wabo (de vroegere bouwvergunning).

Lees het volledig bericht »
09 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 geldt de achtergrond wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Heeft u ook te maken met ondernemingen die zeer lange betaaltermijnen gebruiken? Dan schiet de wetgever u vanaf 1 juli 2017 te hulp.

Lees het volledig bericht »
08 juni 2017

Opnieuw uitstel handhaving Wet DBA

Recent heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA opnieuw wordt uitgesteld.

Lees het volledig bericht »
19 mei 2017

Raad van State matigt boete voor illegale toeristische verhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft in een uitspraak van 5 april 2017 een boete van € 24.000,- gematigd die door de gemeente Amsterdam aan een pandeigenaar was opgelegd.

Lees het volledig bericht »

Labré advocaten wederom opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2016 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: