Engelse taal

Beëindigingsovereenkomst op maat

Vaststellingsovereenkomst voor een vaste prijs


Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het belang van het maken van goede afspraken over het einde van een arbeidsovereenkomst alleen maar toegenomen. Door het sluiten van een goede beëindigingsovereenkomst kunnen kostbare en langlopende procedures worden voorkomen. Bovendien is de beëindigingsovereenkomst dé manier om een regeling op maat te treffen.

Op het internet zijn de nodige modellen voor een beëindigingsovereenkomst in omloop. Het gebruik van zo’n model is natuurlijk aantrekkelijk omdat daarmee het inschakelen van een (dure) adviseur wordt vermeden. Het gebruik van zo’n model is echter ook gevaarlijk: een model van internet is lang niet altijd up to date en ook niet toegesneden op uw specifieke situatie. Dit kan tot desastreuze gevolgen leiden.

Labré biedt daarom de Beëindigingsovereenkomst op maat. Heeft u een regeling met een medewerker getroffen of wilt u een concept overeenkomst aanbieden? Aan de hand van een aantal vragen brengen wij uw wensen in kaart. Als u de vragenlijst volledig invult en de aan het slot daarvan gevraagde documenten bijsluit, zenden wij u binnen 1 werkdag per e-mail een (concept) overeenkomst (in het Nederlands): de Beëindigingsovereenkomst op maat. De kosten daarvan bedragen slechts € 185,- exclusief btw.

Heeft u naar aanleiding van de Beëindigingsovereenkomst op maat die u van ons ontvangt nog vragen? Het eerste half uur juridisch advies daarover is voor u dan kosteloos.

De voordelen voor u op een rij:

 • wij nemen u het juridische werk uit handen;
 • u ontvangt een professionele, op maat gesneden en up to date beëindigingsovereenkomst;
 • snelle levering: binnen één werkdag (sneller in overleg ook mogelijk);
 • vaste prijs;
 • gratis aanvullend advies (half uur).

Vraagt u zich af of de Beëindigingsovereenkomst op maat iets voor u is? Neem gerust contact op met Ron Andriessen via 020 305 20 30 of via info@labre.nl.


Checklist beëindigingsovereenkomst op maat

Contactgegevens opdrachtgever
Naam opdrachtgever *
Naam contactpersoon *
Functie *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Factuuradres *
Gegevens werkgever
Volledige (statutaire) naam *
Adres *
Wie gaat de overeenkomst namens de werkgever ondertekenen? *
Naam:
Functie:
Gegevens werknemer
Volledige naam *
Adres *
Geboortedatum *
Is werknemer thans arbeidsongeschikt/zwanger/lid van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? *
Gegevens dienstverband
Eerste datum in dienst. In het geval van bijzondere omstandigheden, ligt dit nader toe *

Eventuele toelichting:
Huidige functie *
Huidig bruto salaris *
per  

Overige emolumenten (denk aan een 13e maand, commissies, toeslagen, bonussen)
Is er een cao van toepassing? Zo ja, welke? *

Einde dienstverband
Einddatum dienstverband *
Wat is de reden voor de beëindiging van het dienstverband? *
Wordt werknemer vrijgesteld van werkzaamheden tot de einddatum?
Zo ja, per wanneer? *

Wat als de werknemer eerder dan per de einddatum ander werk vindt? Wordt de rest van het salaris, of een percentage daarvan dan alsnog uitbetaald of niet? *
Wanneer moeten de bedrijfsmiddelen worden ingeleverd? *
Welke specifieke bedrijfsmiddelen moeten worden ingeleverd?
Financiële afwikkeling
Is er een sociaal plan van toepassing? Zo ja, welke? *

Wordt er een beëindigingsvergoeding aan werknemer toegekend? Zo ja, wat is de hoogte van de deze vergoeding? *

bruto
Als u (nog) niet weet welk bedrag u aan de werknemer wil toekennen kunnen wij de transitievergoeding voor u berekenen als u hiernaast invult welke variabele beloningen de werknemer heeft ontvangen en wanneer.
Let op: betaling van een transitievergoeding is in het geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden niet wettelijk verplicht!
Jaar:

Betaald:

Karakter van de beloning:
Wat wordt er bij de eindafrekening uitgekeerd / verrekend? Denk met name aan:
 • (pro rata) 13de maand;
 • bonussen;
 • vakantiedagen en –geld;
 • leningen;
 • studiekostenbeding
Wordt er een budget beschikbaar gesteld voor scholing / outplacement (zo ja, hoeveel)? *

Is werkgever bereid de werknemer tegemoet te komen in de kosten van juridisch advies (zo ja, hoeveel?) *

Overig
Geldt er na het einde van de arbeidsovereenkomst nog een concurrentie-, relatie- of ander beding of komt een van de bedingen juist te vervallen? Zo ja, licht toe welke. *

Zijn er afspraken gemaakt over getuigschrift en referenties? Zo ja, licht deze afspraken toe *

Verlenen partijen elkaar voor het overige kwijting? Oftewel, spreken partijen af dat zij buiten de afspraken in de beëindigingsovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben? *
Bestanden
Wij verzoeken u onderstaande documenten te uploaden:
 • kopie laatste arbeidsovereenkomst
 • kopie personeelshandboek/reglement
 • kopie laatste loonstrook
 • kopie sociaal plan/cao indien van toepassing
 • overige relevante documenten
Kopie laatste arbeidsovereenkomst
Kopie personeelshandboek/reglement
Kopie laatste loonstrook
Kopie sociaal plan/cao indien van toepassing
Overige relevante documenten

Bedankt voor het invullen van bovenstaande checklist. Alvorens wij voor u aan de slag gaan met de beëindigingsovereenkomst op maat, zullen wij controleren of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien wij vanwege een tegenstrijdig belang (op basis van onze gedragsregels) de opdracht moeten neerleggen, berichten wij u daar zo spoedig mogelijk over.

Als wij, ondanks alle toegestuurde informatie, nog informatie missen, dan zullen wij contact met u opnemen. Indien u zelf aanvullende informatie toe zou willen sturen, verzoeken wij u contact op te nemen met Ron Andriessen.

Zodra wij alle verkregen informatie verwerkt hebben in een Beëindigingsovereenkomst op maat zal deze per e-mail aan u worden toegezonden. Vervolgens zullen wij nog telefonisch contact met u opnemen om de beëindigingsovereenkomst kort met u te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Labré advocaten ook in 2017 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2017 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: