Engelse taal

Douwe op de Hoek

Mr. Douwe op de Hoek (1979) is in 2004 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in het Nederlands Recht met als specialisatie staats- en bestuursrecht. Hij schreef zijn scriptie over de doorwerking van Europese Richtlijnen in het Nederlands recht.

Na zijn studie is Douwe ruim drie jaar werkzaam geweest als juridisch adviseur bij de gemeente Zandvoort. De juridische ervaring maar ook de kennis van het functioneren van de overheid die hij in deze functie opdeed, komen hem bij Labré advocaten goed van pas.

Sinds april 2008 is Douwe als advocaat verbonden aan de sectie vastgoed van Labré advocaten. Douwe adviseert en procedeert over zowel bestuursrechtelijke als civiele zaken. Tot zijn cliënten behoren onder andere vastgoedinvesteerders, overheidsinstellingen, horeca-ondernemers en particulieren.

Juridische problemen zijn soms onvermijdbaar, maar gelukkig vaak wel overkomelijk. Douwe beschikt over een ruime ervaring met bestuurs- en civielrechtelijke procedures. Het treffen van een minnelijke regeling tussen partijen kan in sommige gevallen echter de voorkeur dienen, bijvoorbeeld omdat deze sneller zekerheid geven en partijen soms ook met elkaar verder moeten. Ook op dit gebied heeft Douwe een ruime kennis van zaken.

Hieronder treft u een overzicht aan van de dagelijkse praktijk van Douwe:

bestuursrechtelijk:

 • vergunningen voor bouwprojecten;
 • horecavergunningen;
 • bestemmingsplanprocedures;
 • Wet Bibob;
 • huisvestingskwesties (splitsing, samenvoeging, woningonttrekking etc);
 • bestuurlijke boetes;
 • privacywetgeving;
 • Wob-procedures;
 • handhavingszaken;

civielrechtelijk:

 • koop / verkoop van onroerend goed;
 • burenrecht;
 • schadeclaims

Douwe is lid van:

 • de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR);
 • de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ);
 • Warwick Legal Network, het internationale netwerk van advocatenkantoren waarbij Labré advocaten is aangesloten.

Tevens is Douwe werkzaam als secretaris van de Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda van NOC*NSF.

Wetenschappelijke publicaties:

De Wet Bibob: jurisprudentie 2016, Gemeentestem 2017/111 p.584-590.

De Wet Bibob: jurisprudentie 2015, Gemeentestem 2016/74, p. 394-400.