Engelse taal

Ron Andriessen

Mr. Ron Andriessen (1973) studeerde in 1999 af in Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor zijn rechtenstudie rondde hij in 1996 de HEAO, afstudeerrichtingen Human Recources Management en Management Economie en Recht af.

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als arbeidsrechtadvocaat bij Boekel De Nerée N.V., laatstelijk als Senior Counsel, heeft hij in 2009 de overstap gemaakt naar Labré advocaten. Ron is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, met bijzondere aandacht voor de raakvlakken tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Naast bijstand in individuele ontslagzaken adviseert hij ondernemingen over zaken als overgang van onderneming, outsourcingprocessen, collectief ontslag, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen en medezeggenschap.

Tot de vaste cliënten van Ron behoort een aantal grote en middelgrote “foreign owned” ondernemingen. Ron heeft daardoor veel ervaring met het vertalen van Nederlandse uitdagingen in voor buitenlandse stakeholders begrijpelijke oplossingen.

Daarnaast staat Ron een groot aantal grote en middelgrote Nederlandse ondernemingen bij dat met name de laagdrempelige, snelle en deskundige aanpak van Ron zeer waardeert. In veel gevallen fungeert Ron als vraagbaak voor HR-medewerkers en als sparring partner voor decision makers. Ook (met ontslag bedreigde) werknemers, andere advocaten(kantoren) en ondernemingsraden behoren tot de cliëntenkring van Ron.

Ron kiest voor een praktische aanpak. Geen ellenlange notities over risico’s, maar een helder advies waarmee de cliënt direct vooruit kan. Ron streeft ernaar om in zijn advisering zoveel als mogelijk naast zijn cliënten te staan en gaat daarom altijd op zoek naar de vraag achter de vraag om zo tot de best passende oplossing te komen.

Ron heeft de arbeidsrechtelijke specialisten opleiding PALA gevolgd en is lid van de Europese (‘EELA'), Nederlandse (‘VAAN') en Amsterdamse (‘VAAA') Verenigingen van Arbeidsrecht Advocaten.

Ron Andriessen geeft binnen Labré advocaten leiding aan de arbeidsrechtpraktijk en is één van de partners van Labré.

Nevenfuncties:
- lid bezwarencommissie sociaal plan van Kas Bank N.V.