Engelse taal

Ramon Ridder

Mr. Ramon Ridder (1970) is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, richting Nederlands Recht.

Tijdens (en na) zijn studie is hij raadslid geweest in het stadsdeel Amsterdam-Noord. Voorts is hij in die periode lid geweest van de bezwaarschriftencommissie van hetzelfde stadsdeel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ramon een bijzondere interesse heeft voor bestuurlijke besluitvorming, en dat hij daarin al meer dan 15 jaren een grote praktijk voert. Hij treedt met name op voor ondernemers en overheden in het ruimtelijk ordeningsrecht (waaronder Bestemmingsplannen en Omgevingsvergunningen) en in kwesties van horeca- en aanverwante vergunningen.

Als het gaat om de Wet Bibob is Ramon één van de bekende specialisten. Hij heeft inmiddels bijna 10 jaar ervaring met toepassing van deze wet, niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere gemeenten. De werkzaamheden van Ramon op dit gebied bestaan zowel uit het procederen, als uit het adviseren en begeleiden bij vergunningaanvragen waarbij toepassing van de Wet Bibob een rol speelt.

Tot slot heeft Ramon ruime ervaring met het procederen bij de civiele rechter over schade welke het gevolg is van rechtmatig dan wel onrechtmatig overheidshandelen, én heeft hij ruime ervaring met Bouwrechtelijke geschillen.

Ramon is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Samen met Tim Boer is Ramon verantwoordelijk voor de sectie vastgoed binnen Labré advocaten, welke sectie sinds 2013 jaarlijks is vermeld in de lijst van “Top Vastgoedjuristen” van PropertyNL.