Engelse taal

Tim Sanders

Mr. Tim Sanders (1989) is in 2013 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, na afronding van de Togamaster – een specialisatie gericht op de togaberoepen – en de master Rechtsgeleerdheid. Na zijn afstuderen is Tim in dienst getreden als juridisch medewerker bij de rechtbank Rotterdam, waar hij ook tijdens zijn studie al werkzaam was als buitengriffier.

In de meer dan vier jaar dat Tim werkzaam was bij de rechtbanken Rotterdam en Den Haag heeft hij in een groot aantal civiele zaken de rechter(s) ondersteund bij de te nemen beslissing, vooral door het schrijven van conceptvonnissen. Hierdoor is hij goed in staat in te schatten hoe een rechter naar een bepaalde zaak zal kijken en wat de sterke en zwakke punten zijn in de standpunten van beide partijen.

Sinds 2018 werkt Tim als advocaat op de sectie Vastgoed van Labré Advocaten, waar hij zich onder andere bezig houdt met het huur- en burenrecht en met geschillen binnen VVE’s.

Naast zijn werk is Tim tot slot lid van de Commissie van Beroep van de KNVB.