Engelse taal

Carry Dullaart

Mr. Carry Dullaart studeerde in 2008 af aan de Rijksuniversiteit Leiden in Nederlands Recht met als specialisatie privaatrecht.
Aansluitend op zijn studentstage trad Carry in dienst bij NautaDutilh waar hij onder andere adviseerde op het gebied van fusies en overnames. In die periode was hij tevens actief binnen de Jonge Balie Rotterdam.
In 2012 trad Carry in dienst bij Cleber Advocaten. Daar adviseerde Carry onder meer in M&A transacties, faillissementen en het uitwinnen van zekerheden namens banken.

Sinds 2016 is Carry verbonden aan Labré advocaten, waar hij als partner verantwoordelijk is voor de sectie Ondernemings- en Insolventierecht. Hij adviseert ondernemingen en bestuurders bij M&A transacties, een naderend faillissement, herstructureringen, pre-packs, doorstarts en het aangaan en afwikkeling van kredietrelaties en zekerheden. Daarnaast wordt Carry door de rechtbank Amsterdam regelmatig aangesteld als curator in faillissementen.

Vanwege zijn interesses en opgedane ervaring bij advisering van IT-ondernemingen, heeft Carry affiniteit met de IT & Tech sector. Zijn branchespecifieke kennis wendt hij dan ook regelmatig aan bij zijn werkzaamheden als curator, bij advisering van IT-ondernemingen en ten behoeve van andere cliënten bij IT-gerelateerde kwesties.

Carry wordt gewaardeerd om zijn strategische aanpak, vasthoudendheid en pragmatische oplossingen, ook in zaken waarin succes niet voor het oprapen ligt. Carry hecht waarde aan korte communicatielijnen met zijn cliënten en schept genoegen in het uitdenken en uitvoeren van (proces)strategieën. In M&A transacties is hij in staat zich de kern van de transactie met de daarbij horende risico’s snel eigen te maken en te vertalen naar juridische documentatie.

Carry houdt presentaties en publiceert regelmatig artikelen en annotaties op zijn vakgebied. Hij heeft in 2014 de postacademische opleiding Grotius Insolventierecht afgerond. Hij is lid van INSOLAD (Vereniging voor Insolventierecht Advocaten), lid van Insol Europe en Insol International en tevens is hij lid van de Vereniging Corporate Litigation. In 2018 rondde hij de postacademische opleiding Grotius Vennootschap & Onderneming af.

Naast zijn werk als advocaat, houdt Carry zich bezig met het begeleiden van jonge ondernemers op het gebied van interne bedrijfsvoering.

Recente zaken die Carry heeft behandeld:

  • begeleiding en advisering herstructurering / verkoop vrachtvervoerder
  • doorstart in faillissement van een IT onderneming
  • begeleiding en advisering verkoop; vastgoedportefeuille gehouden door SPV;
  • begeleiding aandeelhouder bij uitkoop andere aandeelhouder in een joint venture in de vastgoedontwikkelingsector;
  • begeleiding meerderheidsaandeelhouder bij een uitkoop in de IT sector;
  • begeleiding van minderheidsaandeelhouder bij een uitkoop in de detacheringssector;
  • begeleiding en advisering IT-onderneming in continuïteit van dienstverlening bij faillissement;
  • begeleiding bestuurders inzake een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;
  • begeleiding aankoop van aandelen in IT-onderneming;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure als curator.


Publicaties

Het Nederlandse hoofdstuk in het boek “Aandeelhoudersovereenkomsten, een vergelijkend handboek uitgegeven door Warwick Legal Network”, september 2018.

Bedrijfsjuridische berichten (Bb) juni 2017, aflevering 12
Leegstandsschade en garanties: Posities in de praktijk van verhuurders, curatoren en garanten na Hansteen/ Verwiel q.q.

Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) 20 januari 2017, aflevering 1:
Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland zp Lelystad 18 juli 2016, rolnr. KL ZA 16-208, ECLI:NL:RBMNE:2016:4013 

Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) 20 oktober 2016, aflevering 10:
Rechtbank Den Haag 14 oktober 2015 rolnr. HA ZA 14-436, ECLI:NL:RBDHA:2015:11842 en 29 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7618

Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) 11 februari 2016, aflevering 2:
Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2015, zaaknr. 200.153.183/01, ECLI:GHAMS:2015:2101

Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 3 april 2014:
Geldigheid in huurovereenkomst na faillissementen: (persoonlijke) zekerheden, bankgaranties en regres. 

Vennootschap & Onderneming (V&O) 2011, nummer 5:
Garanties en vrijwaringen: handvatten voor het aanscherpen van het onderscheid.